Voith Turbo

Náklady na energii sníženy o 70 %

Kde lze ušetřit energii, když vezeme v potaz, že téma energetické účinnosti je v centru pozornosti již roky? Tuto otázku si položili členové pracovní skupiny "Zdroje a energetická účinnost" ve společnosti Voith Turbo v Heidenheimu. Společnost Rittal provedla ve společnosti Voith Turbo kontrolu účinnosti a výsledky této služby byly překvapivé. Kontrola ukázala, že změna v technologii chlazení, která je používána u výrobních obráběcích center, na nejmodernější chladicí jednotky Blue e+ od společnosti Rittal by mohlo přinést značné úspory účinnosti.

Výsledky kontroly účinnosti byly pro nás velmi překvapivé - to jsme nečekali.
Werner Steck, vedoucí montážního a zkušebního oddělení, Voith Turbo GmbH & Co. KG
Od společnosti Rittal bylo doporučeno společnosti Voith Turbo výměnu chladicích jednotek na 21 obráběcích strojích. V závislosti na požadovaném chladicím výkonu nabízejí chladicí jednotky z řady Rittal Blue e nebo Blue e+ energeticky účinné alternativy.

Ambiciózní cíle

Skupina Voith přikládá velký význam udržitelnosti a efektivnímu využívání zdrojů. Jejím ambiciózním cílem je dosáhnout 20% úspor za šest let, a proto společnost pravidelně zaznamenává a vyhodnocuje, kolik energie a vody spotřebuje a kolik odpadu vyprodukuje. Až donedávna nikdo nepřemýšlel o rozváděčových chladicích jednotkách.

Kontrola účinnosti na místě

Při hodnocení energetické účinnosti obráběcích strojů a obráběcích center se hlavní pozornost obvykle zaměřuje na pohony a hydraulické jednotky a na chlazení rozváděče se často zapomíná. Potenciál, který by mohl být snadno využit, zde leží nepovšimnut. Servis a kontrola účinnosti prováděné společností Rittal také ukazují, že v mnoha případech se aktualizace zařízení vyplatí ve velmi krátkém čase. Dva zaměstnanci společnosti Rittal pečlivě prozkoumali ve společnosti Voith Turbo všechny obráběcí stroje a jejich chlazení rozváděčů. Celkově bylo zkoumáno 50 různých strojů. Na základě servisní prohlídky obdrží zákazník rozsáhlou dokumentaci o stavu chladicích zařízení. Dokumentace také zahrnuje doporučení, zda má smysl vyměnit chladicí zařízení, jaký typ je doporučen a kolik energie by se touto výměnou. V případě společnosti Voith Turbo v Heidenheimu společnost Rittal doporučila vyměnit chladicí jednotky na 21 obráběcích strojích. V závislosti na požadavcích na chladicí výkon jsou chladicí jednotky Rittal z rodiny Blue e nebo Blue e+ energeticky efektivní alternativou.

Bezproblémové dodatečné vybavení

Doporučení uvedená v dokumentaci také zahrnují výpočet doby návratnosti, což zákazníkovi usnadňuje rozhodování, zda investovat či nikoli. Zaměstnanci společnosti Voith Turbo byli překvapeni, když zjistili, že spotřeba energie, a tedy i náklady na ni klesnou o 70 procent, což znamená, že přechod na energeticky účinnou technologii chlazení by se v průměru zaplatil za pouhé dva roky. Rozhodnutí, zda pokračovat, bylo snadné. Nové chladicí jednotky ze série Blue e+ a Blue e od společnosti Rittal byly instalovány celkem u 21 obráběcích strojů. Změna proběhla bez problémů až na několik drobných úprav. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z Voith Turbo v Heidenheimu přejdou také další závody společnosti na používání energeticky účinných řešení chlazení ve svých obráběcích strojích.

Přehled

Projekt
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Místo
Heidenheim, Německo
Obor
Machine-Building
Výzva

Firemní cíl: úspora více než 20% energie za šest let

Řešení

Kontrola služeb a efektivity společností Rittal na 50 strojích včetně podrobné dokumentace
Výměna 21 chladicích jednotek (Blue e nebo Blue e+)
Amortizace do dvou let