W. Althaus AG

Automatizace při výrobě rozváděčů

V oblasti výroby rozváděčů je velký potenciál pro optimalizaci. Společnost W. Althaus AG se sídlem ve Švýcarsku provedla studii a zautomatizovala každý proces, kde to bylo jen trochu možné. Díky jejich strategii byla úspěšná konzistence dat v celém procesním řetězci - od projekce přes výrobu až po testování. Společnost W. Althaus AG získala díky Rittalu maximální dostupnosti dat.

Vzhledem k dalším možnostem optimalizace v celém procesním řetězci jsme během posledních dvou až tří let dosáhli zvýšení efektivity samotné výroby přibližně o 20%.
Walter Althaus, majitel W. Althaus AG

Nejdůležitější je úplnost dat

V hardwarovém inženýrství je nejprve vyvinuto řešení, které bude ideální k implementaci požadavků zákazníka. Schéma elektrického zapojení se provádí pomocí aplikace Eplan Electric P8.
Po elektrickém schématu vytvoří odborníci společnosti W. Althaus AG virtuální prototyp rozváděče v Eplan ProPanel. Kvalita prototypu silně závisí na dostupnosti údajů, jako jsou mechanické rozměry, podrobnosti o elektrických připojeních a ostatních datech pro všechny použité komponenty. Nejjednodušší způsob, jak získat data, je stáhnutí z datového portálu Eplan, který v současné době obsahuje přibližně 480 000 položek a komponentů od více než 60-ti známých výrobců, a to přímo do místní databáze Eplan v Althaus - včetně systémových komponent od společnosti Rittal. Díky technologii systému rozváděčů od společnosti Rittal jsou řídicí a rozváděčové systémy standardizovány a implementovány modulárně.

Direct control, using engineering data 

Výroba řídicích a distribučních rozváděčů se dnes stále vyznačuje mnoha manuálními činnostmi. Ve společnosti W. Althaus AG však opět využívají nejvyšší možný stupeň automatizace ve výrobě. Například zadrátování rozváděče a naprogramování pokládky kabelů se provádí přímo v Eplan ProPanel.

Automatizovaná montáž svorkovnic

Vedle mechanického obrábění rozváděčů a zapojení vodičů je dalším náročným úkonem montáž svorek na DIN lišty. Proto vznikla myšlenka automatizovat montáž DIN lišt strojem. Výsledkem vývoje je stroj na montáž svorkovnic Athex. Tento automat může pojmout až 6 000 svorek, v závislosti na konfiguraci. Stroj je automaticky osazuje na DIN lišty. Dále provádí označování svorek a DIN lišt. Součástí je i řezací stroj který automaticky zkracuje DIN lištyna správnou délku.

Stroj Athex dokáže přímo importovat data ze SW Eplan. Tento automatizovaný stroj může v dané fázi výroby rozváděčů výrazně snížit počet manuálních pracovních kroků. Majitel společnosti Althaus odhaduje, že společnost může při této automatizované montáži zvýšit produktivitu až o 50%.