Stupně krytí

IP, NEMA a ECB•S

Stupně krytí IP

Stupně krytí dle normy IEC 60 529 (EN 60 529)

Označení stupně krytí IP se provádí 2 identifikačními číslicemi.

První číslice: Stupeň ochrany před dotykem a proti vniknutí cizích těles

První identifikační číslice Popis Vysvětlení
1 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 50 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 50 mm, se nesmí dostat dovnitř celý objemem 1).
2 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 12,5 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 12,5 mm, se nesmí dostat dovnitř celý objemem 1).
Článkovaný zkušební palec se smí dostat dovnitř v délce až 80 mm, ale musí zůstat zachována dostatečná vzdálenost.
3 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 2,5 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 2,5 mm, se v žádném případě nesmí dostat dovnitř 1).
4 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 1,0 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 1,0 mm, se v žádném případě nesmí dostat dovnitř 1).
5 Ochrana proti prachu Proniknutí prachu není zabráněno v plném rozsahu, ale prach se nesmí dostat dovnitř v takovém množství, aby bylo negativně ovlivněno uspokojivé fungování přístroje nebo jeho bezpečnost a spolehlivost.
6 Prachotěsnost Žádný prach nesmí proniknout dovnitř skříně při podtlaku 20 mbarů.

1)Celý průměr zkušebního tělesa nesmí úplně projít otvorem ve skříni.

Druhá číslice: Stupeň ochrany proti působení vody

Druhá identifikační číslice Popis Vysvětlení
1 Ochrana proti kapající vodě Svisle padající kapky nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
2 Ochrana proti kapající vodě při naklonění skříně v úhlu až do 15° Svisle padající kapky nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky, pokud je skříň nakloněna na obě strany v úhlu až do 15° od svislice.
3 Ochrana proti rozprašované vodě Voda rozprašovaná v úhlu až 60° na obě strany od svislice nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
4 Ochrana proti stříkající vodě Voda stříkající proti skříni z kteréhokoli směru nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
5 Ochrana proti tryskající vodě Voda, jejíž tryskající paprsek je namířen proti skříni z kteréhokoli směru, nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
6 Ochrana proti intenzivně tryskající vodě Voda, jejíž silný paprsek tryskající pod tlakem je namířen proti skříni z kteréhokoli směru, nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
7 Ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody Je-li skříň na přechodnou dobu ponořena do vody pod normovaným tlakem a za normovaných časových podmínek, nesmí dovnitř vniknout voda v takovém množství, které by mohlo vyvolat škodlivé účinky.
8 Ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody Je-li skříň trvale ponořena do vody za podmínek, které byly dohodnuty mezi výrobcem a uživatelem, nesmí dovnitř vniknout voda v takovém množství, které by mohlo vyvolat škodlivé účinky. Potřebný Podmínky však musí být obtížnější než pro číslici 7.
9 Voda při vysokotlakém čištění/čištění proudem páry Voda, jejíž paprsek tryskající pod intenzivně zvýšeným tlakem je namířen proti skříni z kteréhokoli směru, nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.

 

Příklad uváděného stupně krytí: např. IP 43:
První identifikační číslice = 4: Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 1,0 mm
Druhá identifikační číslice = 3: Ochrana proti rozprašované vodě

Stupně krytí NEMA

National Electrical Manufacturers Association
The National Electrical Manufacturers Association (národní sdružení výrobců elektrotechniky) je standardizační organizace ve Washingtonu, USA, která publikuje řadu technických norem, avšak sama neprovádí ani zkoušení ani certifikaci výrobků.
Následující klasifikace NEMA v zásadě popisuje ochranu osob před neúmyslným dotykem prvků vybavení i ochranu rozváděčové skříně před vnějšími vlivy.

Stupeň krytí Vysvětlení
NEMA 1 Interiérová instalace, ochrana před spadem nečistot
NEMA 2 Interiérová instalace, ochrana před spadem nečistot a kapající vodou
NEMA 3 Venkovní instalace, ochrana před deštěm, deštěm se sněhem a zvířeným prachem; kromě toho ochrana před poškozením námrazou na vnějšku skříně
NEMA 3R Venkovní instalace, ochrana před deštěm, deštěm se sněhem; kromě toho ochrana před poškozením námrazou na vnějšku skříně
NEMA 3S Venkovní instalace, ochrana před deštěm, deštěm se sněhem a zvířeným prachem; kromě toho zůstávají externí mechanismy provozuschopné i přes námrazu
NEMA 4 Interiérová nebo venkovní instalace, ochrana před zvířeným prachem a deštěm, stříkající a tryskající vodou; kromě toho ochrana před poškozením námrazou na vnějšku skříně
NEMA 4X Interiérová nebo venkovní instalace, ochrana před zvířeným prachem a deštěm, stříkající a tryskající vodou a korozí; kromě toho ochrana před poškozením námrazou na vnějšku skříně
NEMA 5 Interiérová instalace, ochrana před spadem nečistot, usazováním prachu z ovzduší a kapajícími kapalinami nezpůsobujícími korozi
NEMA 6 Interiérová nebo venkovní instalace, ochrana před spadem nečistot, tryskající vodou a občasných částečným ponořením do vody při určité hloubce; kromě toho ochrana před poškozením námrazou na vnějšku skříně
NEMA 6P Interiérová nebo venkovní instalace, ochrana před tryskající vodou a delším ponořením do vody při určité hloubce; kromě toho ochrana před poškozením námrazou na vnějšku skříně
NEMA 12 Interiérová instalace, ochrana před spadem nečistot, zvířeným prachem a kapajícími kapalinami nezpůsobujícími korozi
NEMA 13 Interiérová instalace, ochrana před prachem, spadem nečistot, stříkající vodou a olejem a kapajícími kapalinami nezpůsobujícími korozi

Další informace naleznete na adrese www.nema.org

Certifikace ECB•S

Více než jen test konstrukčních částí
Jako jeden z mála dodavatelů kompletních datových center nechala společnost Rittal certifikovat prostoru s vysokou disponibilitou podle ECB•S.
Touto certifikací potvrzuje European Certification Body (ECB•S), že prostora s vysokou disponibilitou v plné míře splňuje všechna kritéria normy EN 1047-2 nebo je dokonce překonává.

Výhody certifikace ECB•S pro zákazníka

  • Zajištění nejvyšší kvality prostřednictvím nezávislé kontroly zboží a kvality
  • Zlepšení ratingové situace při úvěrování nebo pojištění zbytkového rizika
  • Transparentní pro banky a pojišťovny
  • Dodržení evropského standardu bezpečnosti IT

Bezpečnostní prostory – RM 7857.972

Další informace o ECB•S naleznete na webových stránkách European Security Systems Association.