Ušetřete peníze a zdroje

Analýzy účinnosti

Rittal vám nabízí víc než jen produkty. Pomáháme vám identifikovat a využít skrytý potenciál. Cílem je snížit náklady v celém hodnotovém řetězci a současně šetřit zdroje. Pro výpočty ziskovosti se doporučují naše analýzy účinnosti.

Kontrola účinnosti chladicí jednotky rozváděče

Pravidelné kontroly vašich komponentů Rittal, jako jsou ventilátory a chladicí jednotky, pomáhají optimalizovat výkon a minimalizovat spotřebu. Kontrola účinnosti je personalizovaná analýza účinnosti & nbsp;využívá vámi poskytnuté informace o zařízení a provozní parametry. Na základě toho identifikujeme potenciální období úspor a amortizacea poskytneme  doporučení pro zvýšení efektivity.

Vaše výhody

  • Analýza instalovaného zařízení z hlediska měření aktuálního výkonu
  • Prezentace nákladů na energii a možné úspory
  • Doporučení k úspoře energie pro energetické audity podle DIN EN 16247-1

Analýzy lze provádět pouze v rámci průmyslových aplikací a na kompresorových chladicích jednotkách skříní.

Servisní kontrola chladicích jednotek rozváděčů

Servisní kontrola zahrnuje návštěvu jednoho z našich techniků za účelem zaznamenání dat a stavu vašich zařízení. Bude provedena vizuální kontrola chladicích jednotek, vyhodnocen obecný stav a stav údržby vašeho zařízení a bude připraven podrobný přehled včetně zprávy o stavu. Bude vám zaslán výpočet efektivity včetně potenciálních období úspor a amortizace. Na základě toho také vypracujeme doporučení pro zlepšení vaší efektivity a dostupnosti stroje.

Vaše výhody

  • Analýza instalovaného zařízení k určení aktuálního výkonu
  • Prezentace nákladů na energii a možné úspory
  • Identifikace opatření pro minimalizaci neplánovaných prostojů výroby a souvisejících nákladů
  • Doporučení k úspoře energie pro energetické audity podle DIN EN 16247-1

Analýzy lze provádět pouze v rámci průmyslových aplikací a na kompresorových chladicích jednotkách skříní.

*Včetně kontroly účinnosti

IT kontrola s volitelnou analýzou CFD (Computational Fluid Dynamics)

Klimatizace představují významnou část spotřeby energie v IT systémech a datových centrech. V této oblasti je obzvláště užitečné optimalizovat vaše chladicí systémy. Výpočtem ziskovosti zjistíte vaši návratnost investic. Nechte si provádět pravidelné hloubkové kontroly vaší OT a IT infrastruktury. Zlepší se výkon zařízení a zajistí se včasná identifikace rizik.

Proveďte IT kontrolu!

Během jedné krátké návštěvy naši IT specialisté získají základní přehled o vaší IT infrastruktuře rychlou kontrolou zařízení a vyhodnotí veškeré požadavky na modernizaci. Jednoduše se zeptejte svého technika na kontrolu IT při vaší příští schůzce. Rádi vám pomůžeme s úvodním posouzením a posouzením stavu vašeho zařízení.

Na základě těchto zjištění zajistíme následnou schůzku, při které naši IT specialisté zdokumentují veškeré podrobnosti o podmínkách vaší serverovny. V zájmu zajištění efektivity a bezpečnosti vašeho IT řešení jsou profesionálně zdokumentovány všechny podrobnosti, od stavu údržby včetně případných úniků v chladicích systémech, přes rizika zastarávání až po dodržování zákonných požadavků, pokynů a norem.

Jako výsledek vám bude zasláno hodnocení obsahující individuální možnosti optimalizace a modernizace  včetně identifikovaných faktorů nákladů, potenciálních úspor a minimalizace rizik prostřednictvím volitelné prediktivní výměny opotřebitelných dílů. Abychom vám pomohli s plánováním rozpočtu, obdržíte také podrobnou nabídku na provedení všech identifikovaných opatření.

Computational Fluid Dynamics (CFD) je numerická metoda výpočtu, která nabízí jedinečné analytické příležitosti pro návrh a optimalizaci chlazení datového centra. CFD poskytuje digitální simulace toku a teploty v datových centrech, pro rychlejší rozhodování o řešeních chlazení.

Analýza CFD je součástí kontroly IT vašeho datového centra, aby vám pomohla snižovat náklady, neustále zlepšovat dostupnost, kapacitu a efektivitu a minimalizovat riziko selhání.

Máte zájem zjistit aktuální účinnost svého datového centra nebo chlazení rozváděče? Pokud ano, zašlete nám nezávazný dotaz na servis@rittal.cz  nebo nám zavolejte na +420234099062.

Voith Turbo

Náklady na energii sníženy o 70 %

Ve společnosti Voith Turbo zjistili, že změna technologie chlazenírozváděčů výrobních obráběcích center na nejmodernější chladicí jednotky Blue e+ od společnosti Rittal by mohlo přinést značné zvýšení účinnosti.

EVVA

Úspora energie s Rittal Blue e+

Strategie CSR společnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH zahrnuje závazek udržitelnosti. Inovativní součásti, jako jsou nové chladicí jednotky Blue e+ od společnosti Rittal, pomáhají společnosti šetřit energii.