CZECH Stability Award

Firma Rittal Czech, s.r.o. letos získala certifikát CZECH Stability Award, který poskytuje Dun & Bradstreet ve spolupráci s CZECH TOP 100.

Je nám ctí vás informovat, že na základě skóringového modelu poradenské společnosti Dun & Bradstreet („D&B“), který měří stabilitu společností a má za cíl odhadnout riziko úpadku firem v následujících dvanácti měsících, byla společnost Rittal Czech, s.r.o. zařazena mezi 100 nejstabilnějších firem v ČR a obdržela certifikát Czech Stability Award – AAA Excelentní.

Motto: Nové a náročné podmínky na trhu, zvýšená rizika v podnikání, vysoký počet firemních bankrotů, nejisté vyhlídky do budoucnosti jsou faktory, které na podnikatele a jejich firmy kladou obrovské nároky. V takové turbulentní době roste význam spolehlivých informací o vývoji hospodaření firem a jejich platební morálce u obchodních partnerů. Více než kdy jindy jsou pro podnikání a obchodní rozhodování významné nástroje pro řízení rizik a skóringové informace.

Získané hodnocení CZECH Stability Award je nejprestižnější firemní ocenění, které v České republice vydává Dun & Bradstreet. Toto hodnocení poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika. Ocenění Czech Stability Award je určeno pro nejúspěšnější tuzemské společnosti a vypovídá o jejich stabilitě a pravděpodobnosti úpadku v dohledné budoucnosti.

Ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100 zveřejňuje Dun & Bradstreet rovněž seznam 100 nejstabilnějších českých firem. Rittal Czech, s.r.o., jako součást tohoto seznamu, se zařadila k zhruba 0,02% společnostem v ČR, které získaly D&B skóre AAA a mají nulovou pravděpodobnost úpadku v dohledné budoucnosti.

Aby dosáhla společnost Rittal Czech nejvyššího skóre AAA (dle níže uvedené desetistupňové škály D&B), musela splnit náročná kritéria hodnocení.

Skóringový model Dun & Bradstreet je založen na ekonometrických technikách, exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (firemní historie, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data. Model je vyvíjen tak, aby bylo dosaženo maximální vypovídací schopnosti, která je dána především kvalitou a rozsahem dat z databází Dun & Bradstreet.

V těchto nelehkých dobách, kdy krize střídá krizi (COVID 19, extrémní inflace, energetická krize, ruská agrese na Ukrajině), nás těší o to více, že jsme mohli získat potvrzení, dokládající naše zařazení mezi excelentní firmy s výbornými výsledky a že jsme získali punc stabilního a spolehlivého obchodního partnera. Hodnocení Czech Stability Award a zařazení mezi 100 nejstabilnějších firem v ČR vysílá nejen pro naše obchodní partnery a zákazníky, ale i pro naše zaměstnance a vlastníky, jakož i konkurenci, signál o vysoké důvěryhodnosti firmy Rittal Czech, s.r.o. a o minimální rizikovosti spolupráce s námi.

Získání tohoto ocenění je zásluhou celého týmu společnosti Rittal Czech, s.r.o. a velký dík patří i Vám, našim zákazníkům a dodavatelům.

Děkujeme!