Ocenění AAA Platinum Excellence

Firma Rittal s.r.o. letos získala certifikát AAA Platinum Excellence, který poskytuje Dun & Bradstreet.

Je nám ctí vás informovat, že na základě skóringového modelu poradenské společnosti Dun & Bradstreet („D&B“), který měří stabilitu společností a má za cíl odhadnout riziko úpadku firem v následujících dvanácti měsících, byla společnost Rittal s.r.o. zařazena mezi 0,1% nejstabilnějších firem v ČR i v celé Evropě a obdržela certifikát AAA Platinum Excellence.

Motto: Náročné podmínky na trhu, zvýšená rizika v podnikání, vysoký počet firemních bankrotů, nejisté vyhlídky do budoucnosti jsou faktory, které na podnikatele a jejich firmy kladou obrovské nároky. V takové turbulentní době roste význam spolehlivých informací o vývoji hospodaření firem a jejich platební morálce u obchodních partnerů. Více než kdy jindy jsou pro podnikání a obchodní rozhodování významné nástroje pro řízení rizik a skóringové informace.

 

Získané hodnocení AAA Platinum Excellence je nejprestižnější firemní ocenění, které v České republice i Evropě vydává Dun & Bradstreet. Toto hodnocení poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucí rizika. Ocenění AAA Platinum Excellence je určeno pro nejúspěšnější tuzemské a evropské společnosti a vypovídá o jejich stabilitě a pravděpodobnosti úpadku v dohledné budoucnosti.

Ocenění AAA je prestižní nezávislý rating firem s historií sahající až do roku 1908. Certifikát potvrzuje, že jeho držitelé přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. Na certifikát s hodnocením AAA Platinum Excellence dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů, kdy se jedná o firmy dlouhodobě ziskové, nezadlužené, nemající závazky po splatnosti, pravidelně a včas zveřejňující účetní závěrky. Rittal s.r.o. se tedy zařadila k zhruba 0,1% společností v ČR i Evropě, které získaly D&B skóre AAA a mají nulovou pravděpodobnost úpadku v dohledné budoucnosti. Aby dosáhla společnost Rittal s.r.o. nejvyššího skóre AAA (dle níže uvedené desetistupňové škály D&B), musela splnit náročná kritéria hodnocení.

Skóringový model Dun & Bradstreet je založen na ekonometrických technikách, exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (firemní historie, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data. Model je vyvíjen tak, aby bylo dosaženo maximální vypovídací schopnosti, která je dána především kvalitou a rozsahem dat z databází Dun & Bradstreet.

V těchto nelehkých dobách, kdy krize střídá krizi, nás těší o to více, že jsme mohli získat potvrzení, dokládající naše zařazení mezi excelentní firmy s výbornými výsledky a že jsme získali punc stabilního a spolehlivého obchodního partnera. Hodnocení AAA Platinum Excellence a zařazení mezi úzkou skupinu nejstabilnějších firem v ČR i Evropě vysílá nejen pro naše obchodní partnery a zákazníky, ale i pro naše zaměstnance a vlastníky, jakož i konkurenci, signál o vysoké důvěryhodnosti firmy Rittal s.r.o. a o minimální rizikovosti spolupráce s námi.

Získání tohoto ocenění je zásluhou celého týmu společnosti Rittal s.r.o. a velký dík patří i Vám, našim zákazníkům a dodavatelům.

Děkujeme!