Tiráž / Právní doložka

Tiráž

Vydavatel:

Rittal Czech, s.r.o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby
Tel.: +420 234 099 000
E-mail: info@rittal.cz

Redakce a výroba
Marketingové oddělení Rittal Czech, s.r.o.

DIČ:
CZ26687356

Právní doložka

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Přestože v pravidelných časových intervalech kontrolujeme a aktualizujeme informace na těchto webových stránkách, nelze nikdy plně vyloučit chyby a přehlédnutí. Neneseme žádnou odpovědnost za případné škody způsobené z důvodu neaktuálnosti, nesprávnosti nebo neúplnosti poskytovaných informací.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na něž může být v textu uveden odkaz. Stránky neobsahovaly žádný nelegální obsah v době, kdy byl odkaz na ně vytvořen.

Vyhrazujeme si právo poskytované informace bez předchozího upozornění upravovat, doplňovat a odstraňovat.

Autorské právo:

Obsah a struktura těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Jakákoli reprodukce informací nebo dat a obzvláště využití ilustrací nebo textů, v úplnosti nebo částečně, vyžaduje naše předchozí výslovné svolení.

Prohlášení o důvěrnosti:

Všechny údaje a informace, které obdržíme jako odezvu na tyto webové stránky, budou považovány za nanejvýš důvěrné. Tato data mohou být uchovávána a zpracovávána elektronicky, např. abychom vám mohli zaslat požadované brožury nebo informace o výrobcích. Žádná data nebudou předána třetím stranám mimo firmu Rittal.

Soubory cookies

RITTAL používá cookies pro sledování preferencí návštěvníků webových stránek, což napomáhá při jejich optimalizaci. Díky tomu je navigace na stránkách snazší. Cookies jsou malé soubory uložené na vašem koncovém zařízení. Mohou být použity k určení, zdali v minulosti došlo k jakémukoliv kontaktu mezi webovými stránkami Rittal a vaším koncovým zařízením. Veškerá data jsou naprosto anonymní.

Prohlížením webových stránek Rittal, souhlasíte s používáním a ukládání cookies na vašem koncovém zařízení. Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Soubory cookies již uložené na vašem koncovém zařízení můžete kdykoliv odstranit. Přesný návod, jak tento krok provést, naleznete v návodu příslušného prohlížeče nebo koncového zařízení.

Upozornění na anonymní sběr dat o návštěvnosti stránek:

Webová prezentace společnosti Rittal obsahuje programový kód pro anonymní sběr dat o návštěvnosti prostřednictvím služby Google Analytics. Tento programový kód může ukládat na Vašem lokálním počítači malé textové soubory (cookie) s údaji, potřebnými pro analýzu návštěvnosti a odesílat data na servery společnosti Google Inc. Takto sbíraná data neobsahují žádné další osobní údaje.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a pro účely stanovené výše.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

Deaktivace služby Google Analytics

Širší možnost volby způsobu, jak jsou statistické údaje o vašem pohybu na internetu shromažďovány, získáte s doplňkem prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-On. Je k dispozici pro Internet Explorer (v. 7 a vyšší), Mozillu Firefox (v. 3.5 a vyšší ) nebo Google Chrome (v. 4.x a vyšší).

Stáhnout add-on pro prohlížeč