Nová technologie LED svítidel nahradí zářivková svítidla

Nová směrnice EU o ekodesignu

 
Evropská unie definovala řadu opatření v rámci směrnice o ekodesignu, jejichž cílem je zlepšit energetickou účinnost elektrických spotřebičů. V sektoru osvětlení je potřeba zajistit významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.
Nařízení komise (ES) 245/2009 ukládá omezení týkající se spotřeby energie zářivkových svítidel, bez ohledu na jejich technologii.

Třetí fáze této směrnice vstupuje v platnost dne 13. dubna 2017 a vztahuje se na všechny členské státy EU.
Od tohoto data mohou být nabízeny k prodeji pouze výrobky, které splňují úroveň energetické účinnosti podle (ES) 245/2009.

Nařízení se vztahuje na námi nabízená standardní svítidla, která nesplňují požadavky na úroveň energetické účinnosti podle (ES) 245/2009. Z tohoto důvodu již nemohou být tyto produkty nabízeny k prodeji v rámci EU po 13. dubnu 2017.

Více informací lze nalézt v nařízení (ES) č. 245/2009 .

 

Nová systémová LED svítidla


Nová systémová LED svítidla splňují veškeré nové požadavky směrnice EU.
Jedná se o první generaci svítidel speciálně vyvinutých pro rozváděčové skříně, jejichž základem je nejnovější LED technologie.

Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče
Nejnovější osvětlovací technologie, navržená pro rozváděčové skříně Rittal. Nespokojte se s průměrem! Nová systémová LED svítidla nastavují zcela nové standardy.

Časově nenáročná montáž
Rychlá montáž bez použití nástrojů díky západkám do systémového rastru 25 mm. Snadné nasazení a zajištění.

Instalace bez omezení
Možnost připojit napájecí napětí v širokém rozsahu 100 až 240 V (AC) a 24 V (DC).

Více informací

 

Převodní pomůcka


Následující tabulka obsahuje informace o našich standardních svítidlech, na které se vztahuje směrnice EU o ekodesignu:

Obj. č. Délka Zásuvka Dveřní polohový spínač
4138.140 452 mm součástí 4315.520
4138.150 452 mm součástí součástí
4138.180 682 mm součástí 4315.520
4138.190 682 mm součástí součástí
4138.300 987 mm součástí 4315.520
4138.350 987 mm součástí součástí
7109.200 482,6 mm - - - - - -

… tato svítidla budou nahrazena novými systémovými LED svítidly:

Obj. č. Délka Zásuvka Dveřní polohový spínač
2500.110 337 mm bez zásuvky 2500.460
2500.210 437 mm součástí 2500.460

Další varianty lze nalézt zde:

Produktový katalog

Systémové LED svítidlo

Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče

Nová systémová LED svítidla nastavují zcela nové standardy. Nespokojte se s průměrem!

Otestujte si sami!