Nákupní košík

Informace o koronaviru (COVID-19)

Koronavirus způsobující infekční onemocnění COVID-19 se šíří intenzivně po celém světě, včetně České republiky a Německa. Společnost Rittal však zodpovědně jedná, aby pro své zákazníky zajistila dostupnost zboží a zároveň co nejvíce zpomalila šíření nebezpečného viru. Proto pečlivě dodržujeme nařízení všech úřadů, jak v Německu, tak ve všech dceřiných společnostech.

Spolehlivost dodávek je naší prioritou a proto jsme rádi, že vás můžeme informovat, že se nám daří veškeré komplikace v zásobování, výrobě i logistice úspěšně překonávat a díky tomu vám i nadále garantovat spolehlivost našich dodávek. To platí i pro výrobky vyráběné v nejvíce postižených oblastech, jako je Čína a Itálie. V případě jakékoli změny vás budeme samozřejmě ihned informovat.

Zvláštní pracovní skupiny v jednotlivých zemích i provozech vyhodnocují situaci každý den a operativně přijímají nutná opatření, abychom zachovali dostupnost našich výrobků na co nejvyšší možné úrovni. Navýšili jsme zásoby vysoce obrátkového zboží a naplánovali případné náhradní dodávky z jiných, ne tolik zasažených regionů, abychom ve spolehlivých dodávkách mohli pokračovat.

Snažíme se samozřejmě i snižovat rizika dalšího šíření viru. Zpřísnili jsme předepsaná i doporučená preventivní hygienická a karanténní opatření a nadále je upravujeme podle aktuální situace tak, abychom minimalizovali riziko nákazy, zpomalili šíření viru a ještě zvýšili účinnost již zavedených opatření.

Přijali jsme i mnohá preventivní opatření a investovali do řady technických nástrojů a vybavení, abychom našim zákazníkům zajistili co nejlepší podporu a služby. Za každé situace i v případě práce z domova jsou díky tomu vaše obvyklé kontaktní osoby připraveny poskytnout vám služby, na které jste zvyklí. Po vzájemné domluvě a při dodržení přísných ochranných opatření jsou i naši servisní technici v případě potřeby nebo havarijní situace připraveni provést servisní zásah ve vaší firmě.

Máte nějaké otázky?

Vám známé kontaktní osoby ve firmě Rittal vám rádi poskytnou podrobnější informace. Prosím, pochopte, že průběh dalšího šíření koronaviru a délku zavedených opatření není možné přesně předpovědět. Na jakoukoli novou situaci jsme však připraveni okamžitě reagovat a o nově zavedených opatřeních vás ihned informovat.

Kontakty

Jsme vám k dispozici.

Kontakty