Běžná elektromagnetická pole

Stínění proti běžnému elektromagnetickému rušení a vyzařování

Rušivá pole působí na zařízení z okolního prostředí, ale mohou také vznikat v důsledku provozu zařízení a působit na okolní prostředí. To platí jak pro průmyslové aplikace, tak pro běžná vybavení domácností.

Základní požadavky pro dosažení elektromagnetické kompatibility zařízení se dělí na:

  • Externí rušivá pole

    Existence definované odolnosti proti rušení (ochrana proti vnějším rušivým polí)

  • Vlastní rušivá pole

    Prevence / snížení vyzařovaného rušení (ochrana životního prostředí před vlastním interferenčním polem)

 Zdrojem nebo cílem elektromagnetických poruch mohou být:

  • síťové přípojky
  • signální a řídicí kabely
  • elektrické nebo elektronické moduly, které jsou zdrojem elektromagnetických polí nebo takovými poli mohou být ovlivněny

Běžné kovové skříně poskytují elektrickým zařízením poměrně rozsáhlou ochranu proti rušivým elektromagnetickým polím.

V praxi se ukázalo, že pro více než 95 % všech aplikaci poskytuje i standardní skříň Rittal dostatečné stínění pro dosažení elektromagnetické kompatibility.

Informace o odstínění silného elekromagnetického pole naleznete zde.

Další informace

Zde se můžete seznámit s odborným článkem F&M „Rozváděč splňující kritéria EMC“

stáhnout