Silná elektromagnetická pole

Stínění proti silným elektromagnetickým polím

Mimořádně silná rušivá pole vznikají například při mikrovlnném vysoušení, u zařízení pro elektroerozivní obrábění a ve vysokofrekvenční svařovací technice. Zde standardní skříně Rittal často nepostačují. Místo toho se v takovém případě doporučuje použití skříní Rittal vyhovujících zvýšeným požadavkům na EMC.

Jak lze docílit silného stínicího účinku

Vnější plochy skříně se vzájemně vodivě pospojují speciálním vodivým těsněním prakticky beze spár. Vnitřní plochy a hrany těsnění zůstanou nenalakované. Protikorozní ochrany se dociluje hliníkovo-zinkovým povrstvením materiálu podkladu.

Každá skříň je při aplikaci jen tak dobrá, jak dobře byla zpracována!

Také u výřezů pro průhledová okénka a klimatizace je třeba brát zřetel na stínicí účinek (stíněná skla, mřížka z pletiva, kabina tvaru plástve).

  • Takto se znázorňuje účinek stínění:

    Do diagramu odstínění se zaznamenává zeslabení polí skříní v logaritmickém měřítku v závislosti na frekvenci.

  • Odstínění 20 dB odpovídá zeslabení o faktor 10
  • Odstínění 40 dB odpovídá zeslabení o faktor 100
  • Odstínění 60 dB odpovídá zeslabení o faktor 1000
  • atd.

Další informace

Základem diagramů jsou měření odstínění, která se provádí podle příslušných zkušebních předpisů (EN 61000-5-7, VG 95 373, část 15).

Zde naleznete další diagramy odstínění ke stažení