Certifikáty

Výrobky Rittal vyhovují nejvyšším mezinárodně uznávaným měřítkům kvality

Všechny součásti jsou podrobovány nejtvrdším testům dle mezinárodních předpisů a norem. Neměnná vysoká kvalita výrobků je zajištěna komplexním systémem řízení jakosti. Pravidelné kontroly výroby realizované externími zkušebními ústavy zaručují dodržování celosvětově platných standardů.