Osvědčení

Dokumentovaná kvalita

Certifikace a atesty jsou podstatnou podmínkou toho, aby byly průmyslové výrobky celosvětově akceptovány.

Testování standardních výrobků Rittal lze dokumentovat různými způsoby. Následující přehled mezinárodních certifikací a zkušebních ústavů ukazuje široké spektrum certifikované kvality značky Rittal.

 • Typový štítek

  Na typovém štítku standardních výrobků jsou důležité atesty (jako UL, CSA, TÜV, VDE) přímo uvedeny.

  Tento doklad má rovněž velkých význam pro pozdější kolaudaci celého zařízení, protože kontroloři ověřují typové štítky jednotlivých zařízení.

 • Certifikáty

  Mnoho výrobků značky Rittal má mezinárodně uznávané certifikáty a registrace.

  Tyto výrobky dostávají ve výrobních závodech typový štítek se sériovým číslem a značkou atestu, jako např. UL, CSA atd. Tyto značky mají platnost odkladu o atestu. Ať už má výrobek jakýkoli atest, je to vždy uvedeno na jeho příslušné objednací stránce v příručce Rittal. Na webu naleznete tyto informace v sekci produktů.

 • Kontrolní číslo

  Navíc často také postačuje přesné uvedení příslušného zkušebního ústavu a kontrolního čísla, pod kterým jsou výrobky značky Rittal registrovány.

  Toto kontrolní číslo je uvedeno buď v příručce, nebo si je lze vyžádat u technické podpory.

 • Zkušební certifikát

  Certifikace jednotlivých výrobků je doložitelná příslušnými zkušebními certifikáty.

Přesné přiřazení mezi výrobky a kontrolními značkami naleznete v našich příručkách a brožurách.