Stupně krytí IP

Stupně krytí dle normy IEC 60 529 (EN 60 529)

Označení stupně krytí IP se provádí 2 identifikačními číslicemi:

 

Stupně ochrany před dotykem a proti vniknutí cizích těles: první číslice

První
identifikační číslice
Název Vysvětlení
1 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 50 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 50 mm, se nesmí dostat dovnitř celý objemem1).
2 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 12,5 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 12,5 mm, se nesmí dostat dovnitř celý objemem1).
Článkovaný zkušební palec se smí dostat dovnitř v délce až 80 mm, ale musí zůstat zachována dostatečná vzdálenost.
3 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 2,5 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 2,5 mm, se v žádném případě nesmí dostat dovnitř1).
4 Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 1,0 mm Zkušební těleso, kulička o průměru 1,0 mm, se v žádném případě nesmí dostat dovnitř1).
5 Ochrana proti prachu Proniknutí prachu není zabráněno v plném rozsahu, ale prach se nesmí dostat dovnitř v takovém množství, aby bylo negativně ovlivněno uspokojivé fungování přístroje nebo jeho bezpečnost a spolehlivost.
6 Prachotěsnost Žádný prach nesmí proniknout dovnitř skříně při podtlaku 20 mbarů.

1) Celý průměr zkušebního tělesa nesmí úplně projít otvorem ve skříni.

 

Stupně ochrany proti působení vody: druhá číslice

Druhá
identifikační číslice
Název Vysvětlení
1 Ochrana proti kapající vodě Svisle padající kapky nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
2 Ochrana proti kapající vodě při naklonění skříně v úhlu až do 15° Svisle padající kapky nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky, pokud je skříň nakloněna na obě strany v úhlu až do 15° od svislice.
3 Ochrana proti rozprašované vodě Voda rozprašovaná v úhlu až 60° na obě strany od svislice nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
4 Ochrana proti stříkající vodě Voda stříkající proti skříni z kteréhokoli směru nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
5 Ochrana proti tryskající vodě Voda, jejíž tryskající paprsek je namířen proti skříni z kteréhokoli směru, nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
6 Ochrana proti intenzivně tryskající vodě Voda, jejíž silný paprsek tryskající pod tlakem je namířen proti skříni z kteréhokoli směru, nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.
7 Ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody Je-li skříň na přechodnou dobu ponořena do vody pod normovaným tlakem a za normovaných časových podmínek, nesmí dovnitř vniknout voda v takovém množství, které by mohlo vyvolat škodlivé účinky.
8 Ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody Je-li skříň trvale ponořena do vody za podmínek, které byly dohodnuty mezi výrobcem a uživatelem, nesmí dovnitř vniknout voda v takovém množství, které by mohlo vyvolat škodlivé účinky. Potřebný
Podmínky však musí být obtížnější než pro číslici 7.
9 Voda při vysokotlakém čištění/čištění proudem páry Voda, jejíž paprsek tryskající pod intenzivně zvýšeným tlakem je namířen proti skříni z kteréhokoli směru, nesmí vyvolat žádné škodlivé účinky.

Příklad uváděného stupně krytí: např. IP 43:
První identifikační číslice = 4:
Ochrana proti proniknutí cizích pevných těles o průměru větším nebo rovném 1,0 mm
Druhá identifikační číslice = 3:
Ochrana proti rozprašované vodě