Nákupní košík

V čem je práce u nás jiná?

Skupina se silnými vazbami ke svému regionu a globální hráč - dvě věci, které se v našem pohledu vzájemně nevylučují. Jako rodinný podnik, mají firmy ve Friedhelm Loh Group charakteristické vlastnosti středněvelkých společností - a to platí i pro jejich vzájemnou spolupráci.

Chceme budovat náš úspěch na udržitelných základech, a proto máme zájem vytvářet dlouhodobé vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky a partnery. Ať už v Evropě, Asii nebo Americe - vnášíme do naší spolupráce na nových a zajímavých projektech velké odhodlání a nadšení. Tím je vytvářeno prostředí se širokými možnostmi a vyhlídkami, včetně mezikulturní spolupráce.

 • Globální hráč

  Více než polovina z přibližně 11.500 zaměstnanců naší společnosti pracuje mimo Německo. Vzhledem k celosvětovému zaměření našich zákazníků a rozmanitosti průmyslových odvětví, na která se soustředíme, se naše aktivity stále více stávají mezinárodními.

  Tím se vytváří prostředí, které nabízí různorodé možnosti a vyhlídky, a to i ve smyslu mezikulturní spolupráce. Poznáte nové lidi, trhy a kultury a položíte základy své vlastní kariéry - bez ohledu na to, zda jste stážista, student nebo profesionál.

 • Přední inovátor

  Již více než 50 let definujeme budoucnost. Naši zaměstnanci po celém světě pracují s velkým zaujetím a nadšením pro technický pokrok, neustálý růst a tím i pro budoucnost. Přečtěte si více o nových produktech, aktuálních projektech a inovacích v našem časopise pro zákazníky - be top!

 • Nejlepší zaměstnavatel

  Jsme hrdí na to, že naše společnost byla několikrát za sebou vyhlášena jako "Top Employer Germany".

  Institut Top Employers certifikuje po celém světě společnosti, které nepřetržitě vytvářejí vynikající pracovní podmínky pro své zaměstnance. Certifikace Top Employer je udělována společnostem, které prokazují svůj přístup k lidským zdrojům zaměřený na budoucnost, které neustále usilují o zlepšení pracovního prostředí a které investují do osobního rozvoje svých zaměstnců.

 • Loh Academy

  Jako Top Employer, má Friedhelm Loh Group svůj vlastní vzdělávací institut. Loh Academy je od roku 2002 ústředním poskytovatelem osobních programů a programů pro rozvoj dovedností ve skupině Friedhelm Loh. Každý rok získává přibližně 4.000 zaměstnanců příležitost absolvovat na míru připravená školení a expertní fóra, které akademie nabízí. V souladu s mottem "Znalost - Schopnost - Akce" nabízí naše široké portfolio seminářů našim zaměstnancům možnosti zvýšit svou kvalifikaci, a tím otevřít pracovní příležitosti.

  Věříme, že je důležité včas rozpoznat talentované zaměstnance, podporovat jejich rozvoj a zvýšit jejich loajalitu vůči společnosti. Od klasických seminářů a rozvojových programů až po e-learning, tvoří celkové vzdělávací portfolio modulární části, které lze kombinovat tak, aby poskytly individuální rozvojové řešení pro každého zaměstnance. Například, můžete odhalit svůj potenciál, rozvíjet své odborné znalosti a rozšířit své obzory v Opportunities Centru.

 • Rovnováha mezi prací a soukromým životem

  Máme zájem o dlouhodobé pracovní vztahy a chceme, abyste měli potěšení z úkolů a výzev, kterým budete čelit. Chápeme, že pro takovou práci, musí být správné podmínky. Proto jsme strávili mnoho let tím, abychom našim zaměstnacům umožnili rovnováhu mezi jejich kariérou a jejich osobním životem.

  Naše modely flexibilních a sdílených pracovních míst Vám poskytují svobodu a flexibilitu. To nám pomáhá budovat mosty mezi obchodními potřebami a požadavky našich zákazníků na jedné straně a osobními potřebami a přáními našich zaměstnanců na straně druhé. V některých konkrétních případech můžeme rovněž nabídnout příležitost práce z domova.

 • Placené a dobrovolné sociální výhody

  Kromě příslušné mzdy vytváříme i optimální podmínky pro pracovní prostředí našich zaměstnanců. To zahrnuje nabídku celé řady dobrovolných sociálních výhod.

  Angažovanost našich zaměstnanců je základní podmínkou úspěchu celé Friedhelm Loh Group. To je důvodem, proč náš model odměňování také zahrnuje variabilní složky, jako například zaměstnanecký podíl na celkovém úspěchu společnosti.

 • Péče o zdraví při práci

  Všichni trávíme velkou část našeho života v práci. Nedává tedy smysl, abychom formovali své pracovní prostředí tak, aby nám aktivně pomáhalo zůstat zdravými?

  Jako součást naší péče o zdraví při práci vytváříme podmínky, které zajišťují, že naši zaměstnanci zůstávají na pracovišti zdraví. Vedle pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zahrnuje náš systém řízení zdravotní péče celou řadu opatření určených k podpoře zdravých pracovních postupů. To znamená, že můžeme pomoci našim zaměstnancům, aby se po onemocnění vrátili do práce, a dokonce jim pomohli zlepšit své zdraví pomocí cílených preventivních opatření.

 • Životní prostředí, odpovědnost a udržitelnost

  Friedhelm Loh Group se již více jak 50 let zaměřuje na hodnoty, mezi něž patří společenská odpovědnost firem. "Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti, ve které žijeme. Proto se chceme podílet na jejich formování a zdokonalování!" Tento bod našich firemních zásad odráží náš názor, že úspěch s sebou nese odpovědnost. Proto se věnujeme například sociálním projektům, vzdělávání a kultuře.