Dr. René Umlauft

Generální ředitel pro mezinárodní prodej

Narozen 1964 v Berlíně, Německo. Studoval a získal doktorát v oboru Technologie výroby / Plánování výroby na Technické univerzitě v Drážďanech.

Během posledních 20 let zastával četné manažerské pozice, včetně oblasti výroby elektřiny v Siemensu a různých funkcí ve společnosti MAN SE.

Od roku 2017 do roku 2019 byl partnerem společnosti Römheld & Moelle Eisengießerei GmbH. Souběžně s tím pracoval mnoho let jako nezávislý manažerský konzultant pro strategii, prodej a internacionalizaci.

Od roku 2019 je generálním ředitelem mezinárodního prodeje v Rittalu a odpovídá za regiony Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie a Tichomoří, Střední východ a Afrika.