Rittal představí potenciál při vytváření plně digitální hodnoty

2016-11-04. Bude to poprvé, kdy budou představeny příležitosti nabízené při vytváření digitální hodnoty a s tím související praktické výhody. Během veletrhu SPS IPC Drives, Rittal představí, co projektanti rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití síťových inženýrských řešení a digitálních dat / nástrojů. Důraz bude především kladen na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s heslem „Our expertise. Your benefit.“ Na stánku Rittal budete moct zažít i virtuální 3D prohlídkou nového Rittal Inovačního centra, kde jsou představeny principy výroby řídicích a distribučních rozváděčů dle konceptu 4.0. Veletržní expozice bude rovněž doplněna řadou produktů, jako je např. nová integrovaná rozváděčová chladicí jednotka a nové řešení chlazení pro malé a střední průmyslové IT aplikace.

Herborn / Praha / Norimberk – Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí výzvám, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba / dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky end-to-end digitalizaci procesů v soula-du s průmyslovým internetem věcí (Průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Na veletrhu SPC IPC Drives se Rittal snaží předvést potenciální výhody svých řešení – ve spojení se sesterskou organizací Eplan.

Například na obří animované stěně budou prezentovány možnosti, které jako přidanou hodnotu nabízejí digitální technologie během fáze návrhu. Demonstrována bude inteligentní interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan, což pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů prostřednictvím posílené účinnosti. Portfolio řešení prezentovaných během veletrhu zahrnuje inženýrské a plánovací nástroje Eplan Electric P8, Eplan Pro Panel, integraci tepelného návrh (Thermal Design Integration), Rittal Power Engineering a Rittal Therm a také portály pro CAD / CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity) a nový software RiDiag. Opomenuta rovněž nebude ani řada digitálních pomůcek pro výběr správných komponent. Návštěvníci si na veletržním stánku budou moci nakonfigurovat vlastní provedení rozváděčové skříně a také spočítat kolik energie ušetří při použití chladicích jednotek Blue e+.

Výroba rozváděčů 4.0 ve 3D

Jistě zajímavá bude i virtuální prohlídka nového Rittal Inovačního centra, které bylo v srpnu otevřeno v Haigeru v Německu. Návštěvníci si budou moct nasadit 3D brýle a virtuálně se projít po hale o velikosti 1200 metrů čtverečních, aby získali zajímavý pohled na hodnotový řetězec při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů dle konceptu 4.0. Rittal Inovační centrum se zaměřuje na vývoj inovačních řešení a na průběžné úpravy výrobků v souladu s požadavky trhu. Naživo si návštěvníci rovněž vyzkouší produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou obráběcí centrum Perforex BC, poloautomaty pro úpravu drátů a ruční nářadí. Prezentován bude i softwarový nástroj Eplan Smart Wiring sloužící pro snazší práci při prodrátovávání montážní desky.

Nové systémy pro mnohem větší produktivitu

Kromě toho bude Rittal vystavovat řadu inovativních produktů pro průmyslové a IT aplikace, které z pohledu uživatele přinášejí úspory času a nákladů, umožňují snadnou montáž, úspory energie a usnadňují realizaci komunikačních řešení spojených s požadavky Průmyslu 4.0.

Mezi produkty speciálně vyvinuté s ohledem na úspory energie patří nová systémová LED svítidla, která díky použité vysoce výkonné LED technologii poskytují pro osvětlení rozváděčových skříní světelný tok až 1200 lumenů. Nabízí také pohodlné připojení a možnosti montáže a inovativní detaily, jako Fresnelovy čočky. Během veletrhu budou představeny nové modely se světelným tokem 600 lumenů pro použití v systémových skříních TS 8 a se světelným tokem 400 lumenů pro použití v kompaktních skříních AE.

Další představovanou novinkou bude prototyp integrované rozváděčové chladicí jednotky. Zákazníci budou těžit z výhod integrovaného řešení skládajícího se ze systémové skříně TS 8 a nejnovější chladicí jednotky od jednoho dodavatele. Rittal také představí novou generaci chladicích jednotek Blue e+. V budoucnu bude možné vybavit tyto jednotky novým komunikačním rozhraním připraveným pro koncept Průmysl 4.0. To otevírá nové možnosti pro snižování provozních nákladů, včetně správy majetku, monitorování stavu a prediktivní údržbu. Další vlastností Blue e+ jednotek je, že spotřebují o 75 procent méně energie ve srovnání s běžnými výrobky.

Rittal rovněž rozšiřuje své portfolio produktů pro efektivní řízení chlazení a to o novou generaci střešních ventilátorů, které vynikají vyšší propustností vzduchu až 1000 m3 / h. Nová řada ventilátorů je také velmi flexibilní, nabízí snadnou instalaci a stupeň krytí splňuje kategorii IP55. Navíc technologie EC uživateli zaručuje realizaci energeticky úsporného a vysoce výkonného řízení klimatu v rozváděčích. Návštěvníci stánku Rittal se budou moct sami přesvědčit jak snadné je střešní ventilátor nainstalovat.

Nikdy IT nebylo tak snadné

Digitalizace procesů vytváří obrovské objemy vysoce citlivých dat. Dokonce i malé a střední firmy, jejichž IT infrastruktura se sestává z pouhých tří nebo čtyř racků, vyžadují IT prostředí, které kombinuje snadnou instalaci s nákladově efektivním a bezporuchovým provozem. Rittal bude na veletrhu vystavovat rychlé a snadné IT řešení pro všechny aplikace – od racků s odpovídajícím chlazením až po IT sejfy a kompletní kontejnerové řešení pro datová centra. Na veletrhu se tak budete moct seznámit s racky TS IT, IT chladicími jednotkami a datovými mikrocentry. Při živé demonstraci spolehlivosti monitoringu IT technologií bude k poruše chladicího okruhu sloužit pouhé stisknutí tlačítka. Návštěvníci tak budou moct vidět procesy, které probíhají při stavu nouze.

Eplan Smart Engineering

Ve společné prezentaci na stánku 210 v hale 6, firmy Cideon a Eplan Software & Service představí inovativní řešení pro zvýšení efektivity během procesu návrhu. Ústředním bodem bude „House of Mechatronics“ a s tím spojené platformy. Dalšími prezentovanými novinkami budou Eplan Platform 2.6 a Eplan Smart Wiring.