Komunikace v cloudu

2017-12-19. Scénáře Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba, jsou založeny na poskytování dat a síťové komunikaci. Aby toto bylo možné, jsou zapotřebí zařízení IoT (Internet of Things) vybavená nezbytnými komunikačními možnostmi. Prostřednictvím nového rozhraní IoT společnost Rittal nyní pokládá základy pro optimální integraci chladicích jednotek a chillerů do aplikací Průmyslu 4.0. Tím je umožněna nepřetržitá komunikace mezi snímačem a cloudem a také připojení k nadřazeným systémům pro monitorování a hospodaření s energií.

Při nasazení moderních klimatizačních systémů na elektrických rozváděčích je zaznamenávána celá řada důležitých informací. Dosud se monitoroval počet provozních hodin a případně zaznamenání teploty uvnitř elektrického rozváděče. S moderními zařízeními, jako jsou nové chladicí jednotky a chillery Blue e+ firmy Rittal, lze měřit a zaznamenávat velké množství dalších důležitých provozních hodnot. Mezi ně patří teploty uvnitř i vně rozváděče, teploty výparníku a kondenzátoru a další. Namísto jednoduchého počítadla provozních hodin jsou zvlášť zaznamenávány doby provozu kompresoru a vnitřního a vnějšího ventilátoru. K dispozici jsou také systémová hlášení, údaje o využití kapacity a aktuální informace o parametrizaci.

Přidaná hodnota měřených dat

Ovšem přidanou hodnotu z naměřených hodnot získáme až jejich napojením a zpracováním v nadřazeném systému. Pro umožnění hladkého přenosu dat společnost Rittal nyní nabízí nové rozhraní IoT, které přeměňuje chladicí jednotky a chillery Blue e+ na zařízení kompatibilní s IoT. Rozhraní IoT lze instalovat buď na U-profilovou lištu, nebo přímo na chladicí jednotku nebo chiller. Podporovány jsou protokoly OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus a CANopen. Množství podporovaných protokolů umožňuje připojení nadřazených systémů pro monitorování a hospodaření s energií prakticky ve všech případech. Data z chladicích jednotek a chillerů jsou poté pro tyto systémy neustále přístupná. Přes rozhraní IoT je rovněž možné nastavit parametry zařízení a provést konfiguraci.

Cloudová konektivita

Informace ze zařízení lze také použít pro širokou řadu analýz. Komunikační možnosti poskytnuté novým rozhraním IoT umožňují integraci klimatizačních systémů do aplikací IoT, čímž razí cestu pro nové aplikace a chytrý servis. Umožňují například optimalizaci údržby a servisu klimatizačních systémů, což vede ke snížení nákladů. Další důležitou aplikací je správa energetických dat. Neustálá dostupnost všech dat zvyšuje úroveň energetické účinnosti a pomáhá tak snižovat náklady.