Globální výroba na úrovni Průmyslu 4.0

2018-09-19. V současné době se v závodě v Rittershausenu staví moderní středisko na výrobu velkých skříní, které je založeno na principech Průmyslu 4.0. Za provozu společnost Rittal instaluje nové high-tech výrobní linky na svoji novou řadu skříňových rozváděčů VX25, které vyžadují investiční výdaje ve výši 120 mil. EUR. Formou průběžné digitalizace procesů a plně automatizovaných profilovacích, svařovacích a panelových výrobních jednotek směřuje společnost svoji výrobu směrem k Průmyslu 4.0 – modelu pro všechny výrobní závody společnosti Rittal po celém světě.

V roce 1961 se společnost Rittal zapsala do historie a zásadním způsobem ovlivnila svůj obor, když vyrobila první sériově vyráběnou skříň ve svém závodě v Rittershausenu a začala dodávat ze skladových zásob. Dnes se na tomto místě nachází ta nejefektivnější továrna na výrobu vysoce kvalitních skříní. Společnost Rittal nyní dělá ještě větší krok směrem vpřed do budoucna. Při investičních výdajích v celkové výši 120 mil. EUR bude její budoucí směr určen do roku 2020: „Naším cílem je vybudovat nejmodernější centrum na výrobu velkých skříní na světě. Za tímto účelem jsme zahájili transformaci na éru Průmyslu 4.0. Stanovujeme nový standard produkčního systému Rittal pro naše závody po celém světě na základě principu „jeden Rittal, jeden standard“, říká Carsten Röttchen, výkonný ředitel společnosti Rittal pro mezinárodní výrobu.

Dnes má závod v Rittershausenu již ve svých dílčích procesech vysoký stupeň automatizace. „S rostoucí digitalizací, kterou Průmysl 4.0 vyžaduje, budeme automatizovat další dílčí procesy, čímž zvýšíme konzistenci dat a integrujeme výrobní proces do plně digitalizovaného hodnotového řetězce prostřednictvím systému realizace výroby,“ dodal pan Röttchen.

Vylepšení procesů zahrnují znalostní systémy, které se neustále vyvíjejí prostřednictvím datových sítí a analýz. Trendy lze zjišťovat v reálném čase, neboť se objevují průběžným porovnáváním cílových a skutečných stavů výrobních strojů a statistických procesů. Díky tomu lze předejít interferenčním faktorům dříve, než se vyskytnou, a lze zajistit tolerance, aby bylo dosaženo vysokých požadavků na kvalitu procesu. Kromě toho se prediktivní data týkající se údržby používají ke zlepšení technické dostupnosti výrobních zařízení.

Více než 30 robotů na výrobu VX25

Na rozdíl od nového závodu v Haigeru, který se staví tzv. na zelené louce a bude připraven k zahájení výroby na konci roku 2018, probíhá v Rittershausenu přechod na digitalizované a automatizované procesy za probíhajícího provozu. První jednotky na výrobu VX25, jako jsou plně automatizované panelové linky na montážní desky, a profilovací a svařovací systémy, již byly nainstalovány. Po dokončení v roce 2020 bude mít nové výrobní zařízení tři profilovací systémy, každý 70 metrů dlouhý. To znamená, že horizontální a vertikální rámové části nového systému řadových skříní VX25, který má dokonalou symetrii a schéma s konzistentní roztečí 25 mm, se budou vyrábět v jednom procesu.

Linky na hromadnou výrobu mají taktéž plně automatické svařovací systémy. 31 robotů (na svařování a manipulaci) rozmístěných v plně automatickém hromadném svařovacím systému zajišťuje, aby uvnitř závodu probíhaly dopravní a svařovací procesy spolehlivě.

Zaručují standard společnosti Rittal pro kvalitu nového systému řadových skříní Rittal VX25.

„Vývoj nových výrobních linek VX25 byl pouze prvním krokem na cestě k digitální budoucnosti výrobních zařízení Rittal. Globální transformace výroby společnosti Rittal směrem k Průmyslu 4.0 již probíhá naplno,“ vysvětlil Carsten Röttchen. Transformace již například začala v závodě v italském Valeggiu. První zásady Průmyslu 4.0 se používají pro výrobu chladicích jednotek Rittal Blue e+. Společnost Rittal také plánuje rozšíření a reorganizaci čínských a amerických závodů směrem k digitální transformaci, aby byly připraveny do budoucna.