Nákupní košík

Značení UKCA

2021-05-25.

Spojené království, které tvoří Velká Británie a Severní Irsko, opustilo Evropskou unii dne 31. ledna 2020.

Dohoda o vystoupení definovala období, během něhož pravidla jednotného trhu EU nadále platila do 31. prosince 2020 i ve Spojeném království.

Od tohoto termínu je v platnosti vlastní právní systém Spojeného království, který je oddělen od právního systému jednotného trhu EU. Tyto právní předpisy upravují vstup na britský trh, ale zpočátku platí stávající předpisy EU. V rámci této změny bylo označení CE nahrazeno označením UKCA (UK Conformity Assessment). Technické požadavky (základní požadavky) a moduly UKCA zůstávají do značné míry stejné jako u procesu posuzování shody v EU. V důsledku toho není nutné nové technické posuzování.

Od 1. ledna 2021 platí nové přechodné období, které společnostem umožňuje přizpůsobit se nové situaci a provést odpovídající změny. To platí zejména pro všechny elektrické výrobky, na které se vztahují předpisy EU, a na které se vztahuje označení CE.

Tento přechod a potřeba britského označení shody (UKCA) se týká více než 4 000 produktů Rittal.

Co to konkrétně znamená?

Výrobky mohou být nadále vyváženy do Spojeného království bez označení UKCA do 31. prosince 2022. Od 1. ledna 2023 musí být zboží obchodované ve Spojeném království (obal nebo průvodní dokumentace) opatřeno označením UKCA a musí být prokázáno, že je v souladu s příslušnými právními předpisy Spojeného království prostřednictvím prohlášení o shodě UKCA.

Do 31. prosince 2022 musí veškeré zboží dovážené do Spojeného království samo o sobě nést označení UKCA na samotném výrobku / štítku.

Společnost Rittal splní tyto požadavky pro všechny výrobky do uvedeného termínu a prohlásí shodu s příslušnými předpisy.

Prohlášení o shodě pro Spojené království budou k dispozici na webových stránkách společnosti Rittal na stejném místě jako ostatní prohlášení a certifikáty pro odpovídající výrobky.

Zákazníci, kteří používají naše produkty v řídících a distribučních rozváděčích nebo v datových centrech a tato zařízení jsou importována do Spojeného království, musí také provést posuzování shody ve Spojeném království. U všech svých zařízení a systémů musí dodržovat a splnit příslušné britské normy a předpisy, vydávat odpovídající prohlášení o shodě pro své výrobky / systémy a umístit na své výrobky / systémy označení UKCA.