Přípojnicové systémy

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Až do 160 A, 3-pólové, jednoduché nasazení komponentů bez použití nástrojů, ochrana před nebezpečným dotykem po celém obvodu.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Kontaktní deska RiLine Compact

Kontaktní deska s integrovanými přípojnicemi.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Připojovací adaptéry 3-pólové

Pro připojení kulatých vodičů.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Přístrojové adaptéry 1-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Přístrojový nosič bez přívodního vodiče

Pro rozšíření připojovacích adaptérů, když je použit širší přístroj.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

CB přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro mechanické upevnění a přímý kontakt výkonových jističů na desce.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

Pro přípojnicový systém RiLine Compact .

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Motorové spouštěče 3-pólové

Pro řízení motorů jako přímý nebo reverzní spouštěč s integrovanou ochranou proti přetížení.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Příslušenství pro přístrojový adaptér Comfort

Pro upevnění spouštěcích a reverzních kombinací.

Přípojnicové systémy RiLine Compact

Montážní adaptér

Upevňovací adaptér na desku