Colocation

Optimale infrastrukturer for colocationtilbud

Colocation er et viktig forretningsområde i sterk vekst for operatører av datasentre, særlig internett- og nettskyleverandører. Ved å drifte kundenes servere direkte i eget datasenter, kan dere tilby kundene bedre tilgang til de internett- og nettskyressursene de trenger. Samtidig sparer kundene utgifter til drift av egne datasentre og tilhørende IT-infrastruktur. Men datasentre må oppfylle svært høye krav når det gjelder rack, strømforsyning, klimatisering, nettverksforbindelser, sikkerhet og overvåkning.

Colocation er en vinn/vinn-situasjon for datasenteroperatører og deres kunder

Mange server- og lagringssystemer som tilhører en bedrift, befinner seg ikke i deres egne forretningslokaler. De kan være plassert helt andre steder – for eksempel i datasentrene til telekommunikasjonsleverandøren som står for nettsky- og internettilgangen. Bedriftens IT-systemer driftes fysisk på et eksternt sted – noe som på fagspråket kalles «colocation» eller «serverhousing».

Colocationløsninger inngår ofte i hybrid cloudkonsepter, der foretakene kombinerer sin egen nettskyinfrastruktur med en public cloud. Dette konsept gir kundene mange fordeler: Systemene deres er direkte tilknyttet infrastrukturen og nettelementene til nettsky- eller internettleverandøren, slik at foretakene sparer utgifter til anskaffelse og drift av det nødvendige utstyret i sine egne lokaler. I dag er colocation derfor et viktig forretningsområde for operatører av alle typer datasentre.

I den konkrete utformingen av tilbudene er det ulike varianter: Ved en såkalt «Retail Colocation» leier kunden mindre, begrenset plass i et datasenter – for eksempel rackmodul eller hele rack. Med modellen «Wholesale Colocation» leier tilbyderen vanligvis ut større enheter. Ofte kombineres dette med andre servicetilbud, eller andre aspekter ved infrastrukturen tilpasses spesielt etter (stor-)kunde behov. I begge tilfeller er datasenteret ansvarllig for at strømforsyning, klimatisering og eventuelt monitoring tilrettelegges. Også fysisk sikkerhet og IT-sikkerhet for de lokaliserte systemene er avgjørende. Avhengig av kundens krav kan dette også innebære at kundens systemer driftes i egne, lukkede områder i datasentre som er sikret med omfattende adganskontroll. Colocation tilbydere må kunne tilrettelegge og dokumentere et passende, garantert sikkerhetsnivå for kunden.

Colocationomgivelser krever langsiktig planlegging

Racksystemer som benyttes i colocation-tilbud må være dimensjonert for de gjeldende rammevilkårene. Hvis flere kunder benytter felles serverrack, anbefales såkalte compartment rack. Ved bruk alene av en enkelt kunde, derimot, er konvensjonelle server- og nettverksrack tilstrekkelig. I begge tilfeller er detaljene avgjørende: Racksystemene må kunne installeres og utvides raskt og problemfritt. Kabelføringer, kjøling og strømforsyning bør ikke legge beslag på høydeenheter, slik at hele rackets kapasitet står til rådighet for de installerte kundesystemene. Dessuten må grensesnittene som trengs for større klimaanlegg og overvåkningssystemer være på plass. Ettersom slike systemer krever langsiktige investeringer, må de planlegges og implementeres med tanke på bruk langt inn i fremtiden.

Rittal kjenner og dekker alle behov innen colocation

Rittal er partner for mange operatører av colocationløsninger. Våre løsninger gir topp kvalitet, maksimal tilgjengelighet, pålitelig produksjon og logistikk, og oppfyller alle relevante internasjonale standarder. Det komplette RiMatrix-systemet og den colocationspesialiserte Compartment Rack produktlinjen oppfyller de høye kravene datasenteroperatører og deres kunder stiller til rack for bruk i colocation.

Edge Computing

Rustet for den digital omveltningen med edge computing

Edge computing legger grunnlaget for sanntidsapplikasjoner og industri 4.0. Mange bransjer og bedrifter drar allerede i dag nytte av denne kraftige teknologien fra Rittal.

IT-skapsystem

Colocation racks VX IT

Compartment Rack VX IT to- eller firedelt, med ventilasjon for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.