Finans

Digitalisering – Nye muligheter for finansbransjen

Teknologi som blockchain og kryptovaluta betyr nye utfordringer for finansbransjen, men også nye sjanser og muligheter for økt effektivitet og mer sikkerhet. Rittal har passende løsninger som oppfyller finansinstitusjonenes krav til datastyring og datasikkerhet.

Innovativ teknologi og mobile kommunikasjonsformer som registrerer, overfører og evaluerer data i store mengder, åpner nye muligheter for finansinstitusjonene til å utvide sine tilbud og tjenester. Takket være nettbanken har kundene tilgang til banken døgnet rundt uansett hvor de befinner seg, og for bedriftskunder betyr digitaliseringen av finansbransjen at det åpner seg nye handlingsalternativer og forretningsområder. Bankene får ny innsikt i hva bedriftskundene gjør med pengene de får fra banken. Dermed kan risikoen i en transaksjon evalueres bedre for hvert enkelt tilfelle. Bankene deltar altså i betydelig grad direkte i prosessene.

Tilgjengelighet og sikkerhet er øverste prioritet

Takket være nye teknologiske muligheter øker tilgjengeligheten av tjenester. Bankkundene forventer å få utført banktjenester via forskjellige kanaler, selv velge kanalen og skifte mellom forskjellige kanaler som de vil. En slik flerkanalløsning forutsetter et nettverk mellom kanalene som gjør det enkelt å skifte når som helst, og bidrar til å opprettholde eller øke kundetilfredsheten med kontinuerlig tilgjengelighet. Stilt overfor dagens digitale utfordringer er tilgjengeligheten i flere kanaler derfor blant de viktigste strategiske valgene i finanssektoren.

Blockchain er en trend som vil forandre finansbransjen fremover. Denne nye, disruptive innovasjonen muliggjør et globalt register som tilordner eiendomsforhold entydig, og som kan benyttes til lynrask overføring av verdier. Blockchainteknologi muliggjør for eksempel helt anonyme transaksjoner mellom brukere uten å måtte ta veien gjennom en sentral finansformidler. Hver transaksjon sjekkes og dokumenteres av alle deltakere. Slik blir det umulig å foreta manipulasjoner i etterkant. I de senere årene har kryptovalutaer som bitcoin i høy grad vært med på å sette blockchainteknologien på kartet, men den gir også mange muligheter og har stort potensial i andre deler av næringslivet. Blockchain kan for eksempel benyttes i elektroniske handelssystemer, som etterbørshandel. Videreutviklingen av blockchain teknologien omfatter også såkalte «smart contracts». Her inneholder ikke blokkene kun finanstransaksjoner, men hele kontrakter for verdipapirer som aksjer, obligasjoner, derivater og lån.

For at banker og finansinstitusjoner skal kunne utnytte disse mulighetene optimalt, trengs moderne infrastruktur med maksimal tilgjengelighet, sikkerhet mot svikt og best mulig cybersikkerhet. For samtidig med at potensialet for finansbransjen øker, vokser også fristelsene for hackere. En moderne IT-sikkerhet må kunne takle utfordringene i det digitale epokeskiftet, og samtidig legge et solid grunnlag for videre utvikling.

Universal-investering: Datasenter installert på rekordtid

For å møte nye markedskrav og gjenspeile kapitalforvaltningsselskapets dynamiske vekst, opprettet Universal-Investment et nytt datasenter på sin site i Frankfurt i samarbeid med prosjektpartner Canzler Ingenieure. RiMatrix S fra Rittal ble valgt til det modulære datasenteret, som er et sikkerhetsrom i seg selv, komplett med et fysisk adgangskontrollsystem. Den har også et beskyttende skall som gir ytterligere beskyttelse mot brann, vann og røyk. Ved strømbrudd trer UPS-enheten installert i RiMatrix S inn først, før den interne dieselgeneratoren begynner å levere reservestrøm til hele bygget.

Rittal og tyske Edge Cloud gir IT-sikkerhet "Made in Germany"

Sammen med søsterselskapet tyske Edge Cloud tilbyr Rittal IT-sikkerhetsløsninger fra én kilde. Dette gir kundene det ultimate innen IT-sikkerhet – for deres operasjonelle teknologi (OT), for skytjenester og for deres applikasjoner. I tillegg tilbyr de to partnerne allsidige skytjenester fra datasentre i Tyskland, noe som betyr at data forblir i Tyskland til enhver tid under behandlingen. RiZone-løsningen fra Rittal bærer "Software Made in Germany"-kjennetegn fra den tyske forbundsforeningen for små og mellomstore bedrifter i IT-industrien (BITMi), som viser at den oppfyller de høyeste sikkerhetskravene og drar nytte av pågående utvikling. Kjennetegnet gjenspeiler fremfor alt aspektene ved service, kvalitet og fremtidig levedyktighet. Kundestøtte og opplæringsteam snakker tysk, programvaren ble testet i tyske laboratorier og videreutvikling av løsningen er en av kontraktsbestemmelsene. RiZone er en DCIM-løsning (Data Center Infrastructure Management) for overvåking av komplekse infrastrukturer.

Digitalisering

Digitaliseringen skaper nye forretningsmodeller i industrien

Nettverkstilknyttet og intelligent: Digitaliseringen omfatter alle bransjer.

IT-Infrastruktur

RiMatrix S

Med forkonfeksjonerte, fullstendige og standardiserte datasentermoduler sparer du verdifull planleggingstid og er komplett og klar til drift.