Digitalisering

Digitaliseringen skaper nye forretningsmodeller i industrien

Nettverkstilknyttet og intelligent: Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og den tilhørende digitale verdiskapningsteknologien, har i de siste årene blitt stadig mer utbredt.

For bedrifter og bransjer skaper digitaliseringen muligheter for fremtidsorienterte forretningsmodeller. Den gjør det mulig å optimalisere prosesser, forbedre effektiviteten og øke produktiviteten, samtidig som kostnadene reduseres.

I industrien blir digitalisering stadig viktigere i form av Industrial Internet of Things (IIoT), og ny teknologi som Smart Factory, Predictive maintenance og digitale tvillinger brukt stadig oftere.

Denne utviklingen fører til en drastisk økning i antall enheter og forbindelser som utveksler informasjon via internett.

Fokus på sikkerhet og datasuverenitet: Med løsninger på tvers av bransje

Sikkerhet er en av de største utfordringene med digitaliseringen. Her kreves en helhetlig tilnærming, fordi det er viktig å beskytte nettverket, enhetene og sist men ikke minst dataene. For å oppfylle fremtidige behov i den digitale utviklingen, spiller dessuten IT-infrastrukturens skalerbarhet en avgjørende rolle.

Med sin omfattende portefølje tilbyr Rittal løsninger på tvers av bransjer.

Vårt løfte til kundene:

  • Med innovativt og skalerbart IT-skapsystem VX IT og intelligent PDU (Power Distribution Unit)
  • Med Rittal Edge Data Centers for bruk i industri 4.0
  • Med Rittal IT-kjøling– løsninger for alle behov. Med sikkerhet og effektivitet i fokus

Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

Rask, feilfri og automatisert produksjon: Predictive Maintenance gjør det mulig.

Industri 4.0

Høyere effektivitet og nye forretningsmodeller med intelligente fabrikker

Takket være nettverkintegrasjon og digitalisering av produksjonen kan bedriftene oppfylle kundenes stadig større behov for individualisering, kvalitet og rask levering av produkter.

IT-sikkerhet

IT-sikkerhetsløsninger

IT-systemene fungerer perfekt, produksjonen drives feilfritt. Takket være optimal IT-sikkerhet.