Sikre energiomstillingen!

Utfordringen med energiomstilling

Klimavern og energiomstilling er enorme utfordringer for bedrifter. Enten det skjer i energisektoren eller i andre industrisektorer, krever nullutslipp miljøvennlige teknologier og løsninger som ikke bare oppfyller komplekse krav, men som også sikrer internasjonal konkurranseevne.

Success Stories.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Ladet opp på 60 minutter

Ladeinfrastruktur er en av de største snublesteinene når vi går over til elektrisk mobilitet. For eksempel hvis bybussruter endres til e-mobilitet, vil de også trenge kraftige ladestasjoner. Kölns offentlige transportmyndighet (Kölner...