Electrify Your System

KOM I GANG MED ENERGIOMSTILLINGEN!

Gjør systemene dine klare for fremtiden – gjennom standardisering i energisektoren

Sikre energiomstillingen!

Utfordringen med energiomstilling

Klimavern og energiomstilling er enorme utfordringer for bedrifter. Enten det skjer i energisektoren eller i andre industrisektorer, krever nullutslipp miljøvennlige teknologier og løsninger som ikke bare oppfyller komplekse krav, men som også sikrer internasjonal konkurranseevne.

Tid for energiomstilling

For å stoppe klimaendringene må vi redusere CO2-utslippene til et minimum. Løsningen på dette ligger i energiomstilling, der elektrisitet kommer fra fornybare kilder, og det økende energibehovet dekkes av CO2- nøytrale løsninger.

For å gjøre denne visjonen til virkelighet, må:

  • Fossilt brensel fases ut så raskt som mulig
  • En sikker høyytelsesinfrastruktur etableres
  • Strøm produseres økonomisk og så rimelig som mulig
  • Samtidig må effektiv energibruk fremmes

Den tradisjonelle «enveiskjøringen» for energiforsyningen erstattes av en desentralisert infrastruktur bestående av mindre systemer som genererer energi for bruk lokalt og direkte, samtidig som de kan mate energi tilbake til strømnettet.

Konsekvenser: Kompleksiteten til hele systemet øker betydelig. Infrastrukturen må tilpasses, utvides og videreutikles.

Ekspansjonen ser imidlertid ut til å ha stoppet opp. I stedet for å falle, nådde utslippene en ny rekorder i 2022. Som en ledende industrinasjon må vi drive utviklingen fremover.

Nøkkelen til suksess ligger i digitalisering og tilhørende nettverkssystemer innen alle områder. Vi vil bare kunne komme videre mot et mer bærekraftig samfunn hvis alle involverte gjør en felles innsats. Grip denne sjansen – Electrify your system!

Fremtidens energisystemer er digitale, pålitelige og bærekraftige.

Rittal og søsterselskapene Eplan og tyske Edge Cloud tilbyr de riktige løsningene langs hele verdikjeden, fra prosjektering til konstruksjon og drift. Bruk systematisk digitalisering og standardisering, og automatiser driften din, slik at bedriften din blir mer effektiv og fremtidsrettet. 

Les mer

Utfordringer gir også muligheter

Rittal levere skreddersydde produkter til energisektoren, inkludert modulære, standardiserte løsninger for sektorspesifikke utfordringer. 

Lær mer om markedssegmentene og effektiv bruk av strøm:

Kraftproduksjon

En betydelig innsats i forbindelse med utvidelse og omstilling

Veien bort fra fossilt brensel fører til rask utvidelse av mange desentraliserte produksjonsanlegg. Problemfri drift er avgjørende, og for å få til dette trenger man permanent strømforsyning.

Kraftoverføring

Nettinfrastruktur – sterk, intelligent og fremtidssikker

Den økende andelen fornybar energi vil gi en enorm belastning på det eksisterende kraftnettet og øke kompleksiteten til systemene betraktelig. Energiinfrastrukturen må derfor bli mer transparent, fleksibel og intelligent.

Energilagring

Byggesteiner for fremtidens energisystem

«Grønn» elektrisitet mates ikke permanent og jevt inn i nettet. Energilagringsanlegg er derfor uunnværlige for å lykkes med energiomstillingen, slik at man klarer å holde nettet i balanse.

Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur, energieffektivisering og sektorkobling

Energiomstillingen slutter ikke med distribusjon og lagring av elektrisitet. Det handler om effektiv energistyring for å redusere strømforbruket, samt øke e-mobilitet og sektorkobling.

Elektrifiser ditt system med Rittal og dra nytte av de viktige fordelene.

Basisløsninger for de ulike kravene i energisektoren er tilgjengelige for deg som et modulært system. Med forhåndskonfigurerte løsninger, er «effektiv prosjektering» inkludert fordi du mottar den relevante Eplan-prosjektplanen og den fullstendige dokumentasjonen direkte. På forespørsel kan Rittal konfigurere skapene etter dine spesifikasjoner og du kan få det mekanisk formontert.

Spar verdifull tid og konsentrer deg om kjernekompetansen din.

Med et skalerbart modulært system kan du konfigurere en fleksibel løsning. Den gir maksimal fleksibilitet takket være produsentuavhengig utstyr basert på Ri4Power-systemet, som kan omfatte MCCB-brytere fra alle kjente produsenter. Er dine krav endret? Ikke noe problem – systemet kan utvides ved behov

Stol på den gjennomprøvde kvaliteten og påliteligheten til Rittals produkter. Den testede og sertifiserte systemteknologien gir deg maksimal personlig sikkerhet og pålitelighet. Skap nødvendig forsyningssikkerhet på veien til energiomstilling. 

Internasjonale standarder og forskrifter gjør at du kan bruke Rittals løsninger over hele verden. Med produksjons- og servicesteder over hele verden, kan Rittal hjelpe deg på stedet, noe som betyr enda større sikkerhet for din internasjonale virksomhet.

Success Stories.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Ladet opp på 60 minutter

Ladeinfrastruktur er en av de største snublesteinene når vi går over til elektrisk mobilitet. For eksempel hvis bybussruter endres til e-mobilitet, vil de også trenge kraftige ladestasjoner. Kölns offentlige transportmyndighet (Kölner...