Prosjektering

Mer produktivitet takket være digitalisering og prototypeutvikling

Ved å ta i bruk digitalisering kan 95 % av selskapene øke produktiviteten i tillegg til å forbedre sine produkter og tjenester*.

* lht. studien Digital Value 2018, hvor 200 selskaper fra forskjellige bransjer i
D-A-CH ble spurt.

Nøkkelen til økt produktivitet i apparatskapproduksjon ligger i digital integrasjon og datakontinuitet langs hele verdiskapningskjeden. Digital prototypeutvikling helt fra starten – med en digital tvilling i sentrum – legger grunnlaget for raske forbindelser på tvers av prosesser og systemer.

For hele prosjekteringsfasen står hele verktøyspekteret fra Eplan og Rittal til disposisjon. Via Eplan Data Portal får du komplette produktdata fra Rittal og andre produsenter – raskt og alltid oppdatert. Med Eplan Pro Panel er du rustet for fremtiden for 3D-støttet konstruksjon.

Tekniske spesifikasjoner

Produsenter av apparatskap og lavspenttavler mottar kundedata og validerer disse opp mot tilgjengelighet av artikkeldata, fullstendighet og egnethet for etterfølgende prosesser, f.eks. ved konstruksjon og arbeidsforberedelser. Ved behov må disse dataene behandles ytterligere. Dessuten beregnes alle nødvendige apparatskapalternativer og de ekstra prosesstrinnene knyttet til disse.

Våre løsninger

 • Du kan raskt og enkelt finne standardiserte og internasjonalt gyldige apparatdata
 • Under prosjektering kan du oppnå en betydelig tidsbesparelse i forhold til å arbeide manuelt
 • Du forbedrer kvaliteten på dokumentasjonen betraktelig

Mer om EPLAN Data Portal

 • Du får tydelig oversikt over alle anleggs-, maskin- eller bygningsdata med et øyekast
 • Du planlegger basisinformasjon, som for eksempel signal, rør- eller kablingsdata vha. et grafisk brukergrensesnitt
 • Alle som arbeider på prosjektet har tilgang til alle data som er registrert i prosjektet – helt fra starten av
 • I tilbudsfasen reduserer du tidsforbruket ved å benytte EPLAN Preplanning, og du kan overføre data
  sømløst til prosjekteringsfasen

Mer om EPLAN preplanning

 • Du bruker én og samme programvare helt fra utarbeidelse av koblingsskjemaer til montasjelayout og produksjon av anlegget
 • Du legger til rette for automatisk produksjon av apparatskap ved å utarbeide oppdragsinformasjon og komplett produksjonsdokumentasjon i programvaren
 • Du forkorter gjennomløpstiden og reduserer kostnadene med planlagt kvalitet
 • Du jobber lønnsomt – fra stykkproduksjon til serieproduksjon

Mer på EPLAN Pro Panel

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilganger gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Teknisk rådgivning og design

Egnede løsninger for kapslinger, nødvendig systemtilbehør, strømfordeling samt oppvarming, kjøling eller klimatisering defineres.

Våre løsninger

 • Med vårt lisensfrie modulsystem reduserer du prosjekterings-, bestillings- og monteringskostnadene betydelig. Det er bare å velge modulene og plassere dem i det grafiske brukergrensesnittet
 • Komponentlister samt teknisk dokumentasjon genereres automatisk
 • Teknisk støtte er tilgjengelig fra Rittal på forespørsel

Mer om Power Engineering

 • Det er bare å velge skap og tilbehør før du enkelt konfigurerer det nye apparatskapet
 • Utsparinger og borehull planlegges i sanntid og vises tredimensjonalt
 • Du sparer mye tid – når du er ferdig med å konfigurere skapet produseres produksjonsunderlag og -data automatisk:
  CAD-fil med fullstendig konfigurasjon, CNC-fil for enkel produksjon, data med kundespesifikke konfigurasjoner for overføring til EPLAN Pro Panel
 • Når prosjekteringen er ferdig, kan du be om tilbud på produksjon, eller du kan bestille direkte online

Mer om RiPanel

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilgangsrettigheter gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Produktutvikling

Koblingsskjemaet er på den ene siden en standardtilpasset funksjonsbeskrivelse av påkrevd automatiseringsteknologi, en maskin eller et anlegg, og samtidig grunnlaget for mange prosesstrinn i fremstillingsprosessen, f.eks. ved produksjon av apparatskap for styringsteknikk. Koblingsskjemaet fremstilles med spesialutviklede ECAD-løsninger, og er en grunnleggende bestanddel i produktdokumentasjonen for maskinen eller «as built».

Våre løsninger

 • Du kan raskt og enkelt finne standardiserte og internasjonalt gyldige apparatdata
 • Under prosjektering kan du oppnå en betydelig tidsbesparelse i forhold til å arbeide manuelt
 • Du forbedrer kvaliteten på dokumentasjonen betraktelig

Mer om EPLAN Data Portal

 • Du kan velge mellom en grafisk, logisk eller apparatorientert konfigurasjonsmetode i de forskjellige arbeidsprosessene
 • Med Autoconnecting kobler man sammen de forskjellige enhetene ved å dra og slippe koblingssymbolene i brukergrensesnittet
 • Utdata som koblings- hhv. kablingsskjemaer eller stykklister produseres automatisk
 • Funksjoner for behandling av mange data, som for eksempel "Søk og erstatt" eller "Rediger i Excel" øker både hastigheten og kvaliteten på prosjektet

Mer om EPLAN Electric 8

 • Du sparer tid ved å redusere tidkrevende arbeidstrinn og minimere koordineringen med fagavdelingene
 • Takket være makroteknologi, lagrer du standarder og kunnskap i systemet for senere gjenbruk
 • Planlegging av fluidteknikk skjer i henhold til de nyeste standardene ISO 1219 eller IEC 81346 med en mekatronisk tilnærming

Mer om EPLAN Fluid

 • Implementer automatisk generering av skjema med et tastetrykk
 • Basert på standardisert gjenbruk av EPLAN-makroer
 • Bedre kvalitet for både elektro- og fluid-dokumentasjon
 • Unngå følgeproblemer av copy-paste
 • Sparer arbeid og kostnader

Mer om EPLAN eBuild

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilgangsrettigheter gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Funksjonstest

Koblingsskjemaet kontrolleres med henblikk på standardkonformitet, fullstendighet og korrekthet før den stilles til disposisjon for påfølgende prosesser. Slik unngås feil i påfølgende prosesser, f.eks. ved hjelp av entydige betegnelser på komponenter eller fullstendige beskrivelser av elektriske forbindelser. Ideelt sett skjer dette automatisk ved hjelp av ECAD-programvaren.

Våre løsninger

 • Du kan velge mellom en grafisk, logisk eller apparatorientert konfigurasjonsmetode i de forskjellige arbeidsprosessene
 • Med Autoconnecting kobler man sammen de forskjellige enhetene ved å dra og slippe koblingssymbolene i brukergrensesnittet
 • Utdata som koblings- hhv. kablingsskjemaer eller stykklister produseres automatisk
 • Funksjoner for behandling av mange data, som for eksempel "Søk og erstatt" eller "Rediger i Excel" øker både hastigheten og kvaliteten på prosjektet

Mer om EPLAN Electric 8

 • Du sparer tid ved å redusere tidkrevende arbeidstrinn og minimere koordineringen med fagavdelingene
 • Takket være makroteknologi, lagrer du standarder og kunnskap i systemet for senere gjenbruk
 • Planlegging av fluidteknikk skjer i henhold til de nyeste standardene ISO 1219 eller IEC 81346 med en mekatronisk tilnærming

Mer om EPLAN Fluid

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilgangsrettigheter gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Mekanisk utforming

Ut fra kundens krav, plasseringen, omgivelsesforholdene og plassbehovet (for installasjon av elektriske og væsketekniske komponenter som angitt i koblingsskjemaet) velges et egnet apparatskap, som så dimensjoneres og kompletteres med det nødvendige tilbehøret.

Våre løsninger

 • Det er bare å velge skap og tilbehør før du enkelt konfigurerer det nye apparatskapet
 • Utsparinger og borehull planlegges i sanntid og vises tredimensjonalt
 • Du sparer mye tid – når du er ferdig med å konfigurere skapet produseres produksjonsunderlag og -data automatisk: CAD-fil med fullstendig konfigurasjon, CNC-fil for enkel produksjon, data med kundespesifikke konfigurasjoner for overføring til EPLAN Pro Panel
 • Når prosjekteringen er ferdig, kan du be om tilbud på produksjon, eller du kan bestille direkte online

Mer om RiPanel

 • Du kan raskt og enkelt finne standardiserte og internasjonalt gyldige apparatdata
 • Under prosjektering kan du oppnå en betydelig tidsbesparelse i forhold til å arbeide manuelt
 • Du forbedrer kvaliteten på dokumentasjonen betraktelig

Mer om EPLAN Data Portal

 • Du bruker én og samme programvare helt fra utarbeidelse av koblingsskjemaer til montasjelayout og produksjon av anlegget
 • Du legger til rette for automatisk produksjon av apparatskap ved å utarbeide oppdragsinformasjon og komplett produksjonsdokumentasjon i programvaren
 • Du forkorter gjennomløpstiden og reduserer kostnadene med planlagt kvalitet
 • Du jobber lønnsomt – fra stykkproduksjon til serieproduksjon

Mer om EPLAN Pro Panel

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilgangsrettigheter gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Digital tvilling

Med en digital tvilling opprettes en virtuell 3D-modell av apparatskapet på grunnlag av prosjekteringsdataene. Den digitale tvillingen skaper en rekke muligheter, både for manuelle prosesstrinn og for automatisering og digitalisering av prosesstrinn under tilvirkning av apparatskap, f.eks. mekanisk bearbeiding, kabelkonfeksjonering, kabellegging og montering av klemmer.

Den digitale tvillingen inneholder alle opplysninger for påfølgende prosesser, og stiller dem til rådighet for hvert prosesstrinn i den påkrevde dybden og til det tidspunktet de trengs. Den digitale tvillingen er dermed et sentralt element i digitaliseringen, og grunnlaget for optimalisering, automatisering og industrialisering av prosessene i tilvirkning av lavspenttavler.

Våre løsninger

 • Du bruker én og samme programvare helt fra utarbeidelse av koblingsskjemaer til montasjelayout og produksjon av anlegget
 • Du legger til rette for automatisk produksjon av apparatskap ved å utarbeide oppdragsinformasjon og komplett produksjonsdokumentasjon i programvaren
 • Du forkorter gjennomløpstiden og reduserer kostnadene med planlagt kvalitet
 • Du jobber lønnsomt – fra stykkproduksjon til serieproduksjon

Mer om EPLAN Pro Panel

 • Du kan raskt og enkelt finne standardiserte og internasjonalt gyldige apparatdata
 • Under prosjektering kan du oppnå en betydelig tidsbesparelse i forhold til å arbeide manuelt
 • Du forbedrer kvaliteten på dokumentasjonen betraktelig

Mer om EPLAN Data Portal

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilgangsrettigheter gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Termisk dimensjonering

Kundenes behov, omgivelsesforholdene på monteringsstedet, elektrotekniske komponenter og deres effekttap samt den definerte monteringstegningen i den digitale tvillingen definerer rammevilkårene for konfigurasjon og dimensjonering av en optimal klimatiseringsløsning og riktig fordeling av luftstrømmene.

Våre løsninger

 • Du bruker én og samme programvare helt fra utarbeidelse av koblingsskjemaer til montasjelayout og produksjon av anlegget
 • Du legger til rette for automatisk produksjon av apparatskap ved å utarbeide oppdragsinformasjon og komplett produksjonsdokumentasjon i programvaren
 • Du forkorter gjennomløpstiden og reduserer kostnadene med planlagt kvalitet
 • Du jobber lønnsomt – fra stykkproduksjon til serieproduksjon

Mer om EPLAN Pro Panel

 • Du unngår feil i prosjekteringen hvis du får visualisert Hot Spots og ventilasjons-dødsoner
 • Nedetid minimeres og servicebehovet reduseres
 • Kostnadene blir lavere og prosesskvaliteten øker

Mer om integrasjon av termisk design

 • I Therm foretar du den komplekse beregningen av klimatiseringsbehovet
 • Du oppnår store tidsbesparelser og økt sikkerhet
 • Denne beregningsmetodikken gir en optimal klimaløsning

Mer om Therm

 • Du kan raskt og enkelt finne standardiserte og internasjonalt gyldige apparatdata
 • Under prosjektering kan du oppnå en betydelig tidsbesparelse i forhold til å arbeide manuelt
 • Du forbedrer kvaliteten på dokumentasjonen betraktelig

Mer om EPLAN Data Portal

 • Skybasert samarbeid på tvers av prosjekter med alle interessenter og grensesnitt til andre løsninger, som f.eks. EPLAN eVIEW

 • Sentral tilgang til den opprinnelige prosjektfilen for behandling i

 • EPLAN Electric P8 eller EPLAN Pro Panel

 • Prosjektrelevante filer deles raskt og enkelt

 • Klart definerte tilgangsrettigheter gir kontroll over prosjektspesifikke data og andre data for å beskytte immaterielle rettigheter

Mer om EPLAN eMANAGE

Til neste prosesstrinn: anskaffelser

Konfigurering

RiPanel

Med RiPanel kan du velge ut og konfigurere våre produkter med passende tilbehør enkelt, raskt og feilfritt. Planlegg hulltagning, og opprett samtidig direkte produksjonsdokumenter og data for din konfigurasjon. Med 3D-visualiseringen kan du til enhver...

EPLAN Pro Panel

Produktkataloger fra en rekke komponentprodusenter

Maskin- og anleggsdokumentasjon

EPLAN dataportal

Produktkataloger fra en rekke komponentprodusenter

EPLAN Electric P8

ECAD-standarden for prosjektering

EPLAN plattform

Programvareløsninger for alle typer prosjektering

CAD-data

CAD-data for anleggsplanlegging

Vi kan bidra til å øke effektiviteten til anleggskonstruksjonen din med originale CAD-data for Rittal-komponenter, uansett hvilket CAD-system du bruker.