Energieffektivitet

Bærekraft lønner seg

For å begrense konsekvensene av klimaendringene, må CO2-utslippene reduseres overalt hvor det er mulig. For bedriftene er et bærekraftig næringsliv nødvendig av flere grunner: Lovpålagte rammevilkår må overholdes – for eksempel den nye F-gassforordningensom krever utfasing av klimaskadelige utslipp. I tillegg til å redusere CO2-utslipp, fører energieffektivitet også til kostnadsinnsparinger i foretaket.

Revolusjonerende energieffektivitet takket være innovativ teknologi

Reduser kostnader og CO2-fotavtrykk – med riktige planleggingsverktøy, energieffektive klimatiseringsløsninger samt smarte servicetilbud og monitoring-løsninger fra Rittal.

  • Med beregningsprogrammet Rittal Therm for enkel dimensjonering av klimatiseringen som kreves for et apparatskap
  • Med Thermal Design-integrasjon i EPLAN Pro Panel for tidlig registrering av hotspots allerede under prosjekteringen
  • Takket være energieffektive Blue e+ kjøleaggregater med gjennomsnittlig 75 prosent energiinnsparing basert på innovativ hybridteknologi
  • Med Blue e+ chiller basert på DC-inverterteknologi for høy reguleringsnøyaktighet og 55 prosent mindre kjølemiddel takket være Microchannel-teknologi
  • Med Filtervifter med energieffektiv EC-teknologi
  • Takket være bruk av likestrømteknologi, som gir nye bruksmuligheter blant annet innen fornybar energi
  • Med effektivitetsanalyser for beregning av potensialer og reduksjon av kostnader langs hele verdiskapningskjeden
  • Takket være utvikling av standardtilpassede IIoT-løsninger for nettverksintegrasjon av maskiner og apparater som smartsensorer for apparatskapovervåkning

 

Likespenningsforsyning i bilproduksjon