Strømfordeling

VX25 Ri4Power

Et sikkert typegodkjent lavspenningsanlegg for maskiner, anlegg og energifordeling.

VX25 Ri4Power

Gulvskap rekkemontert VX25 Modulskap

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

VX25 Ri4Power

Gulvskap rekkemontert VX25 Sikringslistskap

Rekkemonteringssystemer for fordeling av elektrisk energi med sikringslastskillelister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

VX25 Ri4Power

Modulær frontoppbygging

For å skille forskjellige funksjonsområder i apparatskapet. Deldører med og uten vindu kan kombineres mellom øvre og nedre frontpanel. Den modulære fronten kan monteres på skapsystemet Rittal i stedet for...

VX25 Ri4Power

Samleskinnesystemer Flat-PLS

Systemutbygging med kobberskinner i taket eller i ryggen på skapet

VX25 Ri4Power

Samleskinnesystemer Maxi-PLS

Perfekt systemteknikk i spesielt kompakt konstruksjon, enkelt og trinnløst feste på 4 montasjenivåer til Maxi-PLS samleskinnene.

VX25 Ri4Power

Tilkoblingsteknikk

For sammenkobling av Maxi-PLS og Flat-PLS skinner under hverandre, med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrytere.

VX25 Ri4Power

Avdekningssystemer

Berøringsbeskyttelse for hovedsamleskinnene bak.

VX25 Ri4Power

Funksjonsromutrustning form 1-4

Tidsbesparende systemoppbygging med innovative modulkomponenter.

VX25 Ri4Power

Lastskillelistfelt

Enkel montering, perfekt berøringsbeskyttelse, sikkert skille.

VX25 Ri4Power

Innvendig utbygging

Omfattende tilbehørsprogram for innvendig utbygging av skapsystemer og IT-rack, som f.eks. montasjeplater, skinnesystemer, festeelementer, apparathyller, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikkontaktlister