Ceratec

Z 3D na drodze do przemysłu 4.0!

Optymalizacje produkcji w ramach Przemysłu 4.0 stanowią częsty przedmiot dyskusji. Również zespół zarządzający belgijskiej firmy Ceratec zdecydował się pójść drogą w kierunku Przemysłu 4.0. W działach elektrotechnicznym oraz prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic firmy zbadano różne możliwości optymalizacji i działań. Diégo Gekiere, szef działu konstrukcji elektrycznych w Ceratec, prezentuje jedno z pierwszych działań: „Projektowanie szaf sterowniczych przenieśliśmy do Eplan Pro Panel”. W ramach tej zmiany została poszerzona cała biblioteka konstrukcji 3D, przez co na koniec praktycznie wszystkie szafy sterownicze można projektować bezpośrednio w 3D. Gekiere jest przekonany co do korzyści: „Wprawdzie w pracy z Eplan Pro Panel inwestujemy nieco więcej czasu w inżynierię i projekty szaf sterowniczych, ale odzyskujemy go w przygotowaniu mechanicznym szaf”.

Dzięki przejściu na 3D w Ceratec okazało się, jak ważna jest jakość danych konstrukcyjnych. Gdy na przykład wszystkie szczegóły wentylatorów lub klimatyzatorów są zapisane jeszcze przed montażem, to można je wprowadzić bezpośrednio do projektu 3D. „To genialne, że możemy teraz sprawdzić konstrukcję najpierw na ekranie w 3D”, mówi Gekiere. Odbywa się to wspólnie z kolegami z Działu Inżynierii i z warsztatu elektrycznego.

Projektowanie w 3D dostarcza nam dużych oszczędności czasu i redukuje źródła błędów.
Diégo Gekiere, szef działu konstrukcji elektrycznych, Ceratec
Wszystkie szafy wytwarzane w Ceratec są już konstruowane za pomocą Eplan Pro Panel.

Dane Pro Panel dla produkcji

Wszystkie szafy wytwarzane w Ceratec są już konstruowane za pomocą Eplan Pro Panel. Kolejna korzyść polega na tym, że dodatkowo zainwestowano w centrum obróbki Perforex z oferty produktów Rittal Automation Systems, które umożliwia obróbkę mechaniczną obudów i płyt montażowych. Do sterowania centrum obróbczym można wykorzystać dane konstrukcyjne bezpośrednio z Eplan Pro Panel. Od razu po zaprojektowaniu całej konstrukcji w Eplan Pro Panel są dostępne dane do wykonania w obudowie wymaganych otworów montażowych. Dotyczy to również informacji o otworach i gwintach na płycie montażowej. Perforex wykonuje czynności wiercenia, frezowania i gwintowania całkowicie automatycznie. Na koniec szafy są idealnie przygotowane do montażu wszystkich komponentów. „W ten sposób efektywnie i ergonomicznie wykonujemy obróbkę szaf”, wyjaśnia Gekiere. Jednak inwestycja nie tylko znacznie zwiększyła efektywność obróbki mechanicznej, również wykwalifikowani pracownicy mają teraz większe możliwości wykonywania innych czynności w warsztacie.

Obliczenia termiczne w pakiecie

Cyfryzacja oferuje jeszcze wiele innych korzyści: Eplan Pro Panel w oparciu o dane z Eplan Data Portal może też przeprowadzać obliczenia termiczne dla szaf sterowniczych. Jeżeli natomiast obliczenia są wykonywane za pomocą programu Rittal Therm, to istnieje możliwość importowania wentylatora lub klimatyzatora do Eplan Pro Panel i umieszczenia bezpośrednio w szafie. W firmie Ceratec już teraz pracuje się nad kolejnymi krokami w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki funkcji autoroutingu Pro Panel może również dostarczać dane do konfekcjonowania kabli. W ten sposób można automatycznie skracać, usuwać izolację, zaciskać i opisywać żyły oraz przewody. „W ten sposób oszczędzamy dużo czasu również przy okablowywaniu szaf sterowniczych”, mówi z przekonaniem Gekiere.