W. Althaus AG

Automatyzacja w produkcji urządzeń sterowniczych i rozdzielczych

W prefabrykacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej istnieje duży potencjał optymalizacji. Szwajcarska firma W. Althaus AG prześwietliła wszystkie procesy i zautomatyzowała je w możliwie jak największym stopniu. Udana strategia: ciągłość procesów i danych od projektowania przez produkcję do kontroli urządzeń. Tutaj zyskują systemowe komponenty Rittal dzięki pełnej dostępności danych.

Dzięki dodatkowej optymalizacji łańcucha procesów osiągnęliśmy w ostatnich dwóch lub trzech latach zwiększenie efektywności o około 20 procent w samej tylko produkcji.
Walter Althaus, właściciel W. Althaus AG

Dane muszą być kompletne

W projektowaniu sprzętu opracowuje się najpierw rozwiązanie, które pozwoli na optymalną realizację potrzeb klienta. Projekt elektryczny jest przy tym wykonywany za pomocą Eplan Electric P8.

Po projekcie elektrycznym specjaliści W. Althaus AG sporządzają wirtualny prototyp szafy sterowniczej w Eplan Pro Panel. Jakość prototypu silnie zależy od tego, czy dla wszystkich zastosowanych komponentów są dostępne odpowiednie dane, jak wymiary mechaniczne, szczegóły połączeń elektrycznych czy dane handlowe. Najłatwiej jest pobrać dane z portalu Eplan Data Portal, w którym jest obecnie dostępnych około 480 000 artykułów i urządzeń od ponad 60 znanych producentów – w tym komponenty systemowe Rittal – bezpośrednio do lokalnej bazy danych Eplan w Althaus. Technika systemowa szaf sterowniczych Rittal umożliwia standardową oraz modułową realizację aparatury sterowniczej i rozdzielczej.

Sterowanie bezpośrednio z danych inżynieryjnych

Dzisiejsza produkcja aparatury sterowniczej i rozdzielczej w dalszym ciągu charakteryzuje się jeszcze dużą ilością pracy ręcznej. Jednak W. Althaus AG stawia na możliwie wysoki stopień automatyzacji również w produkcji. Na przykład bezpośrednio z Eplan Pro Panel wykonywany jest routing dla konfekcjonowania przewodów.

Automatyczny montaż zacisków

Pracochłonnym etapem w produkcji jest nie tylko konfekcjonowanie przewodów, lecz także montaż zacisków na szynach zatrzaskowych. Dlatego pojawił się pomysł zautomatyzowania montażu zacisków na szynach zatrzaskowych za pomocą maszyny. W rezultacie opracowany został automat montujący Athex. W zależności od wyposażenia urządzenie może pomieścić do 6000 zacisków i montować je automatycznie na szynach zatrzaskowych. Oznaczanie zacisków również odbywa się bezpośrednio przez maszynę. Idealnym uzupełnieniem automatu montującego jest jednostka skracająca Cutex, która może automatycznie ciąć szyny zatrzaskowe na właściwą długość i bezpośrednio je oznaczać.

Obie maszyny mogą z kolei pracować na podstawie danych z projektu Eplan. Połączone wykorzystanie obu zautomatyzowanych maszyn pozwala znacznie zredukować liczbę czynności manualnych w tym etapie konstruowania aparatury sterowniczej i rozdzielczej. Potencjalne zwiększenie wydajności produkcji dzięki automatycznemu montażowi wynosi około 50 procent.