Infrastruktura IT

RiMatrix S

Wstępnie skonfigurowane, kompletne i standaryzowane moduły data center pozwalają zaoszczędzić na cennym czasie projektowania i są bezpośrednio w całości gotowe do użycia.

RiMatrix S

RiMatrix S Pomieszczenie standardowe

Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uwzględnieniem separacji strefy ciepłej i zimnej.

RiMatrix S

RiMatrix S Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa

Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym ("pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.

RiMatrix S

RiMatrix S Kontener standardowy

Standardowe centrum danych jest realizowane w wariancie kontenerowym i może być ustawione także na zewnątrz budynku.

RiMatrix S

Pakiet efektywności RiMatrix S

Do gromadzenia, zapisywania i wizualizacji parametrów elektrycznych w module RiMatrix S.