Kolokace

Optimální infrastruktury pro kolokační služby

Kolokace zažívá velký růst a je důležitým směrem pro provozovatele datových center, zejména poskytovatele internetu a cloudu. Provozováním serverů svých zákazníků přímo v rámci vlastních datových center nabízejí tito poskytovatelé firmám lepší propojení s potřebnými internetovými a cloudovými zdroji. Zákazníci jsou také ušetřeni nákladů na provoz vlastních datových center a souvisejících IT infrastruktur. V datových centrech však tato konfigurace klade zvláště vysoké nároky na racky, napájecí zdroje, řízení klimatu, síťová připojení, spolehlivost a monitorování.

Kolokace poskytuje oboustranně výhodné řešení pro provozovatele datových center a jejich zákazníky

Některé servery a systémy úložišť ve vlastnictví společnosti nejsou umístěny v jejích vlastních prostorách. Jsou umístěny jinde – v datovém centru poskytovatele telekomunikačních služeb, který dodává například cloud a internetové připojení. Fyzický provoz IT systémů společnosti v tomto případě probíhá na externím místě. Toto je známé jako „kolokace“ nebo „server housing“.

Kolokační řešení často tvoří součást hybridních cloudových konceptů, ve kterých společnosti kombinují svou vlastní privátní cloudovou infrastrukturu s veřejným cloudem. Tento koncept nabízí zákazníkům několik výhod. Jejich systémy jsou přímo propojeny s infrastrukturou a síťovými prvky jejich cloudového nebo internetového poskytovatele a mohou si ušetřit náklady na poskytování a provoz potřebných prostředí ve vlastních prostorách. V důsledku toho se kolokace stala důležitou oblastí podnikání pro společnosti provozující všechny druhy datových center.

Skutečné uspořádání se liší. V případě maloobchodní kolokace si zákazník pronajímá relativně malý omezený prostor v datovém centru – například rackové moduly nebo celý rack. Při použití velkoobchodního kolokačního modelu poskytovatel obvykle pronajímá větší jednotky. Často jsou kombinovány s dalšími službami nebo jsou aspekty infrastruktury přizpůsobeny požadavkům (velkých) zákazníků. V obou případech je datové centrum zodpovědné za napájení, řízení klimatu a v případě potřeby i monitorování. Dalším klíčovým problémem je fyzická a IT bezpečnost umístěných systémů. V závislosti na požadavcích zákazníka to může vést až k provozování hostovaných systémů v jejich vlastních uzavřených oblastech datového centra a jejich ochraně pomocí propracovaných funkcí řízení přístupu. Poskytovatelé kolokačních řešení musí používat vhodná technická řešení, aby svým zákazníkům zajistili zaručenou úroveň bezpečnosti, kterou musí prokázat.

Kolokační prostředí vyžadují dlouhodobé plánování

Rackové systémy používané pro kolokační služby musí být navrženy speciálně pro příslušné okolnosti. Pokud několik zákazníků sdílí jeden serverový rack, doporučujeme dělené racky. V případě výhradního použití jedním zákazníkem jsou naopak konvenční serverové a síťové racky dostačující. V obou případech záleží na detailech. Nezbytností je například rychlá a snadná instalace a rozšíření rackových systémů. Aby byla celá kapacita racku k dispozici pro instalované zákaznické systémy, neměly by se výškové jednotky používat pro účely vedení kabelů, chlazení nebo napájení. Musí být rovněž k dispozici nezbytná rozhraní pro zastřešující systémy řízení klimatu a pro účely monitorování. Vzhledem k tomu, že systémy tohoto druhu představují dlouhodobou investici, musí být plánovány a implementovány s ohledem na dalekou budoucnost.

Rittal je obeznámen se všemi požadavky na kolokaci a splňuje je

Se společností Rittal spolupracuje velké množství poskytovatelů kolokačních služeb. Dělají to proto, že naše špičková řešení maximalizují dostupnost, zajišťují spolehlivou výrobu a logistiku a splňují všechny příslušné mezinárodní standardy. Celý systém RiMatrix NG a produktová řada dělených racků zaměřená speciálně na kolokaci splňují vysoké požadavky provozovatelů datových center a jejich zákazníků na racky pro použití v kolokačních aplikacích.

Edge Computing

Ready for the digital transformation with edge computing

Edge computing creates the basis for real-time applications and Industry 4.0. Many sectors and companies are already benefiting from this high-performance technology made available by Rittal.

Systémy IT skříní

Kolokační rozváděče TS

Skříň Colocation TS 8, se 2, resp. 4 oddělenými funkčními oddíly.

Chindata

Data centrum za pouhých sedm měsíců

Společnost Chindata Co. Ltd., jeden z největších čínských poskytovatelů cloudových a kolokačních služeb, měla za úkol poskytnout nové datové centrum co nejrychleji. Vybrala si společnost Rittal, aby pomohla s koncepčním návrhem a implementací.