Plenge

Rychlé a automatické obrábění nerezové oceli

Obrábění rozváděčů z nerezové oceli není snadný úkol, protože tento tvrdý materiál lze pomocí metod řezání kovů obrobit pouze v omezené míře.

Plenge GmbH, středně velký výrobce rozváděčů z německé spolkové země Oelde v Mnichově, často pracuje s nerezovou ocelí. Velká část rozváděčů, které společnost vyrábí se svými 70 zaměstnanci, je určena pro potravinářský průmysl." V tomto odvětví jsou skříně z nerezové oceli standardem, který splňuje přísné hygienické požadavky. Společnost Plenge proto investovala do obráběcího centra Perforex LC od společnosti Rittal, které provádí výřezy pomocí laseru. Nové laserové obráběcí centrum vedlo k významnému zvýšení efektivity výroby; jeden ze dvou zaměstnanců, kteří byli dříve zaměstnáni při obrábění skříní, nyní může vykonávat další dílenské úkony.

Když jsme se rozhodovali, zda investovat, nemuseli jsme příliš dlouho přemýšlet o době návratnosti, protože výhody byly jasně vidět.
Nicholas Visser-Plenge, generální ředitel ve společnosti Plenge GmbH
Společnost Rittal Automation Systems nyní nabízí řadu CNC obráběcích center Perforex pro zvýšení produktivity v dílně při obrábění skříní.

Automatizace dílny

Velká část manuální práce je stále na denním pořádku v dílnách výrobců rozváděčů. Vedle přípravy vodičů a jejich zapojení, které zabere většinu času, je také velmi náročná modifikace skříně. Dříve se rozváděče z nerezové oceli musely vždy ručně opracovávat. Rittal nyní nabízí řadu CNC obráběcích center Perforex pro zvýšení produktivity v dílně při obrábění rozváděčů. Obrábějí montážní desky i celé skříně rychle a přesně. Verze Perforex LC s laserovou řezací jednotkou je ideální pro zpracování skříní z nerezové oceli, jako je tomu v případě Plenge. Samotná společnost Plenge investovala do přesně takového modelu Perforex LC.

Krátká doba návratnosti

S novým laserovým obráběcím centrem společnost Plenge nejen zjednodušuje zpracování zakázek, pro které jsou vyžadovány rozvádšče z nerezové oceli, ale také výrazně urychluje proces. Výřezy, otvory a závity ve skříních z nerezové oceli již není nutné pracně provádět ručně. A zaměstnanci jsou také nadšení z kvality, protože laserové řezání nevytváří žádné otřepy na řezaných hranách. Díky tomu je ušetřený čas možno využít pro další kvalifikované činnosti v dílně a zvyšuje se produktivita. Doba návratnosti pro obráběcí centra řady Perforex je relativně krátká, dokonce i pro malé a střední podniky. V závislosti na počtu obrobených skříní za rok, doba návratnosti investice často trvá jen dva až tři roky.

Konzistentní správa dat

Perforex LC lze snadno programovat přímo na jeho ovládacím panelu. Je však obzvláště efektivní, pokud se data pro obráběcí centrum přebírají přímo ze software pro digitální návrh rozváděče. Pracovník poté pouze umístí rozváděč na pracovní stůl a spustí stroj. Konzistence správy dat od elektronického návrhu rozváděče přes přípravu práce a výrobu až po systém ERP je rozhodujícím faktorem, pokud jde o automatizaci řízení a konstrukci rozváděčů.

Přehled

Projekt
Plenge
Místo
Oelde, Německo
Obor
Electrical-and-Automation
Výzva

Obrábění rozváděčů z nerezové oceli pro potravinářský průmysl

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Řešení

Konzistentní úložiště dat

Zvýšená efektivita investováním do CNC obráběcího centra Perforex LC

Zaměstnanci, kteří dříve pracovali ve strojírenství, nyní v dílně přebírají další kvalifikované úkoly

Vysoce kvalitní zpracování