Průmysl 4.0

Vyšší efektivita a nové obchodní modely díky smart závodu

Díky propojení sítí a digitalizaci výroby splňují společnosti rostoucí očekávání zákazníků ohledně přizpůsobení, kvality a rychlého dodání produktů. Smart závod také zvyšuje efektivitu a umožňuje nové obchodní modely a služby prostřednictvím monetizace dat a nabídky průmyslové analýzy. Digitální dvojčata, strojové učení, velká data a průmyslová analýza jsou základem, aby výrobní společnosti mohly na trhu jednat rychle a nákladově efektivně.

Smart výroba je odpovědí na nové výzvy

Smart výroba, vyhodnocení dat senzorů a flexibilita prostřednictvím digitalizace jsou opatření, pomocí kterých mohou výrobní společnosti - a musí - zajistit svou konkurenceschopnost tváří v tvář rostoucí konkurenci na trhu. Smart závod je formován digitálními dvojčaty, strojovým učením, velkými daty a průmyslovou analýzou. Tyto stavební bloky poskytují nezbytné předpoklady pro flexibilnější průmyslovou výrobu. Pro jejich použití se etabloval pojem Průmysl 4.0. To vše je nezbytné, aby se společnosti mohly krátkodobě přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Lze tak splnit očekávání zákazníků u individualizovaných produktů až po rychlé dodání prostřednictvím inteligentní logistiky. To vše jde ruku v ruce s rostoucím tlakem na náklady, rychle se měnícími trhy a potřebou spolehlivě chránit IT systémy před útoky a špionáží dat.

Digitalizace výroby však poskytuje podstatně více odpovědí a řešení než výzev: Trvalá zpětná vazba od senzorů ve výrobních systémech může zvýšit kvalitu a snížit výrobní náklady. V neposlední řadě mohou být základem data shromážděná během výroby pro vylepšení produktů nebo nové nabídky služeb zákazníkům - například výpočtem prodloužení záruky na základě dokumentovaných výrobních dat.

Networking, kontrola a monitorování výrobních závodů

Na základě údajů mohou společnosti optimalizovat své hodnotové řetězce nebo dokonce implementovat zcela nové obchodní modely. Aby bylo možné těžit ze všech těchto výhod, musí být výrobní systémy vybaveny senzory pro sběr dat a rozhraní pro vytváření sítí a řízení. Společnosti zároveň potřebují vysoce výkonné IT, aby mohly ukládat a vyhodnocovat data, která jsou generována rychle a ve velkém množství. V neposlední řadě zde pomáhají edge cloudová řešení, s nimiž lze v blízkosti produkce zpřístupnit požadovanou úložnou a výpočetní kapacitu.
Inteligentní služby mohou také pomoci s monitorováním a prediktivní údržbou systémů. A detaily, jako je monitorování rozváděče nebo efektivní chlazení, jsou důležitými součástmi pro inteligentní síťovou výrobu.

Dnes dokážeme vyřídit podstatně více objednávek se stejným počtem zaměstnanců, než tomu bylo před několika lety.
Andreas Ripploh, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Rittal je vaším partnerem pro Průmysl 4.0 a IIoT

Rittal svými řešeními a inteligentními službami řídí rozvoj průmyslu 4.0, IIoT a smart závodů; od inteligentních senzorů monitorujících skříně a inteligentní řešení chlazení až po koncepty inteligentních služeb a výpočetní výkon z cloudu. Naše portfolio zahrnuje řezací a obráběcí centra s podporou IIoT z naší řady Perforex , plně automatické stroje na konfekcionování vodičů Wire Terminal, IIoT rozhraní ke stávajícím výrobním a chladicím systémům, specializovaná softwarová řešení pro průmyslovou kontrolu a průmyslovou analýzu a mnoho dalšího.

Frézování

Příslušenství / Spotřební materiál / Možnosti stroje Perforex BC

Kompletní nabídka pro rozšíření stroje a spotřební materiál.