Optimalizace výroby řidících a distribučních rozváděčů

Vytváření hodnot spojenými silami

Složité věci řešit jednoduše - moto vašich silných partnerů Eplan a Rittal. Naše řešení zrychlují vaše procesy a zvyšují vaší produktivitu. Optimalizujeme a zefektivňujeme váš hodnotový řetězec v každé fázy procesu, od engineeringu přes nákup a výrobu až po provoz a IT. Pomáháme vám, v rámci průmyslové transformace, pevně uchopit nové standardy Průmyslu 4.0

Náš cíl:Již dnes mít k dispozici řešení, které jsme vymysleli včera a zákazník bude potřebovat zítra.

Rittal a Eplan jsou vašimi partnery budoucnosti.

Protože naše myšlení je synchronizované s vašimi procesy.

Vítězem se stává ten, kdo je schopen přehodnotit celý proces

Rittal a Eplan využívá pro automatizaci kombinovaného softvérového řešení, stavebnicové techniky a strojů. V budoucnu přežijí pouze výrobci rozváděčů, kteří vsadili na digitalizaci a dostupnost dat ve všech fázích procesu a u všech systémů. Rittal a EPLAN jsou se svým kombinovaným know-how a dokonale sladěnými řešeními na vaší straně - od Engineeringu a Nákupu zboží až po Výrobu a Provoz a údržbu.

Engineering

Klíč k vyšší produktivitě při výrobě rozváděčů spočívá v digitální integraci a průchodnosti dat v celém hodnotovém řetězci. Digitální prototyp hned od začátku – s digitálním dvojčetem – vytváří základ pro rychlé propojení mezi procesy a systémy.

Nákup zboží

Nikdy nebylo možné si tak jednoduše nakonfigurovat, objednat a nechat si dodat žádaný produkt. Naše konfigurační nástroje a internetový online obchod jsou úzce propojené s digitalizovanou výrobou v novém závodě Rittal. Také váš vlastní hodnotový řetězec bude těžit z průchozích dat v rámci nákupu zboží i mimo něj.

Výroba

Využijte při výrobě plně automatizované stroje a inovativní automatizační řešení od společnosti Rittal stejně tak jeho RAS - Rittal Automation Systems. Digitální dvojče vytvořené pomocí engineeringu EPLAN slouží jako virtuální prototyp a centrální databáze během celého výrobního procesu.

Provoz a údržba

Po uvedení do provozu musí stroje a systémy dlouhodobě spolehlivě fungovat. To je předpokladem efektivní a výkonné výroby. I zde jsou společnosti EPLAN a Rittal na vaší straně s inovativními řešeními.

Přidaná hodnota: Průchozí data na všech pracovištích jsou důležitým faktorem úspěchu, šetří čas a peníze v procesu vytváření hodnot, eliminují chyby a vedou k trvalému zlepšení produktivity. Důležitým přepokladem je digitální dvojče reálného výrobku, který spojuje všechny kroky procesu od elektrotechniky až po servisní zásahy. Produkty od společností Rittal a Eplan nabízí komplexní podporu v každé fázi celého procesu od engineeringu, nákupu a výroby až po provoz a IT. Umožňují vám zvládnout transformaci na Průmysl 4.0.

Rittal poskytuje na míru šité IT a OT řešení pro potřebné a generované data ve výrobním procesu. Ty sahají od modulární, škálovatelné, systémové architektury přes energeticky efektivní datová centra s inovativními bezpečnostními koncepty pro fyzické zálohování dat a systémů až po edge cloudové datová centra v reálném výrobním prostředí, která obsahují datovou nezávislost a možnost rychlého využití dat a AI technologie. Tam kde společně pracuje průmysl a IT, Rittal nabízí vhodné řešení.

Náš cíl mít již dnes odpovědi na otázky, které nám položíte zítra. A dnes nabízet řešení, která budete potřebovat zítra.

Vytváření digitální hodnoty s datovou nezávislostí

Středně velcí výrobci čelí zvyšujícím se nárokům: Výrobní data musí být dostupná v reálném čase a jejich objem zároveň exponenciálně narůstá. Vždy se zaměřujeme na bezpečnost vašich dat. Od inovativních rozváděčů a racků Rittal přes naše vlastní cloudová řešení provozovaná a hostovaná v Německu až po edge řešení ONCITE včetně softwarových řešení IIoT jako je průmyslový model „Track-and-trace“ pro digitalizaci hodnotových řetězců. Další informace o našem Ekosystému IT – dle průmyslového odvětví.

"Smart Engineering and Production – efektivita ve výrobě rozváděčů„

Výstřel ke startu zazněl před pěti lety: EPLAN, Rittal a Phoenix Contact se dohodli na spolupráci v rámci výzkumu a vývoje v oboru výroby řídících a distribučních rozváděčů. Celý projekt byl nazván Smart Engineering and Production 4.0. Cílem projektu je výměna zkušeností a poznatků při integraci digitalizace v engineeringu a výrobních procesech. Z této spolupráce vzešli konkrétní a osvědčená řešení, která otvírají ostatním firmám cestu k industrializaci. Tato řešení se používají každý den a zajišťují efektivní hodnotový řetězec, od engineeringu přes výrobu až po prodej a služby: úplná kontinuita dat na bázi „Single Source of Truth“.

Ingela s.r.o.

Nejprve rozšířený pracovní stůl - nyní profesionální poskytovatel služeb

"Chceme plně využít potenciál automatizace", říká Ingo Straub, jednatel společnosti Ingela. To připravilo půdu pro další etapy automatizace. Za druhé, společnost Ingela představila EPLAN Pro Panel pro 3D konfiguraci a směrování skříní.

Alexander Bürkle

Elektrotechnické plánování s digitálními dvojčaty

Společnost Alexander Bürkle, která zaměstnává kolem 800 lidí na 22 místech v jižním Německu, v současnosti přechází z role velkoobchodního prodejce k poskytovateli služeb. Svým zákazníkům z oblasti technologií budov a průmyslu nabízí inteligentní...

Van Meer Industrial Services

Řídicí technika nové úrovně s Rittal Automation Systems

V nizozemské společnosti Van Meer Industrial Services optimalizuje nový digitální systém řízení procesů konstrukci, přípravu práce a konečnou montáž.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Až 1 500 drátů za osm hodin

Cílem Andrease Ripphola je podpora automatizace. V jeho společnosti Ripploh Elektrotechnik & Engineering je například nyní v provozu drátový terminál od společnosti Rittal, který výrazně zvyšuje produktivitu při zpracování drátů.