Úpravy a předmontáže

Úpravy rozváděčů a předmontáže v Rittal Application Center

Rittal Application Center ve Zdibech nabízí svým zákazníkům nadstandardní služby v oblasti úprav rozváděčů a jejich příslušenství. Využívá při práci CNC obráběcí centrum Perforex MT, Laserové centrum Perforex LC a další strojní vybavení jako je například Stanice pro úpravy měděných přípojnic nebo Přířezové centrum Secarex pro úpravy kabelových kanálů a DIN lišt.

Výřezy do rozváděčových skříní a jejich částí

Mezi hlavní aktivity patří zhotovení výřezů do rozváděčových skříní a jejich částí, včetně kompaktních rozváděčů a pultů. K děrování je využíváno tří CNC obráběcích strojů:

 • Laserové centrum Perforex LC 3030
 • Frézovací centrum Perforex MT 2101 S
 • Frézovací centrum Perforex BC 1007 HS

Je možno obrábět tyto materiály: ocel, nerezová ocel, hliník, plast, měď. Zvláště rychlé a precizní obrábění nerezových rozváděčů realizujeme prostřednictvím našeho Laserového Centra Perforex LC 3030, které zaručuje efektivní zpracování zakázek. Výhodou našeho přístupu je schopnost našich strojů importovat data z různých softwarových platforem, včetně Eplan Pro Panel, RiPanel (online nástroj Rittal pro konfiguraci rozváděčů), CAD formátů, PDF, DXF. Taktéž je možno výřezy programovat přímo na stroji dle dodaného nákresu.

Rittal Application Center provádí kompletní osazení montážních desek DIN lištami a kabelovými kanály. Příprava – řezání kabelových kanálů a DIN lišt je prováděno na stroji Secarex AC18. Toto přířezové centrum pracuje v automatickém režimu, kdy jsou do stroje importována data opět z různých softwarových platforem. Například Eplan Pro Panel, excelová tabulka převedená na CSV, formáty TXT, PPR, XML

V Rittal Application Center v Zdibech disponujeme kompletním vybavením pro zpracování měděných přípojnic. Naši zkušení pracovníci dokáží zpracovat měděné přípojnice podle zaslané výkresové dokumentace, bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché dělení měděných přípojnic (pro použití jako hlavní přípojnice) nebo o výrobu složitých propojovacích sad, které zahrnují otvory a ohyby. Takovým případem může být propojení vzduchového jističe s hlavními přípojnicemi, případně systémem Maxi-PLS pro elegantní připojení kabelů.

Jednou ze služeb, které Rittal Application Center ve Zdibech nabízí je i předmontáž výkonových rozváděčů vybavených systémem rozvodu proudu VX25 Ri4Power. Vše probíhá tak, že kolegové z technického oddělení navrhnou detailní 3D model celé rozvodny. Zákazník dodá výkonové jističe, ať už vzduchové, nebo kompaktní. Skříně se sestaví do správného pořadí a osadí veškerým potřebným příslušenstvím. Podle výkresů se vyrobí měděné přípojnice pro celou rozvodnu, které se namontují do rozváděčů. Výsledkem je rozvodna osazená výkonovým jištěním a měděnými přípojnicemi.

Návrh chlazení elektrických rozváděčů je složen z několika na sebe navazujících kroků. Před konkrétním návrhem stanovíme se zákazníkem jeho požadavky, definujeme konkrétní zadání, složení technologie, umístění, provozní podmínky a mnoho dalších okolností ovlivňující výběr konkrétní chladicí technologie. Po definici zadání určíme potřebný chladicí výkon, nejčastěji pomocí výpočtového nástroje RiTherm, který nám dokáže stanovit nejen potřebný chladicí výkon, ale současně navrhne již možná konkrétní řešení.

Na základě všech okolností (požadovaná teplota, teplota v okolí, znečištění prostředí, rozměry rozváděče atd.) vybereme nejvhodnější technologii chlazení. Dalším krokem je instalace chladicí technologie (chladicích jednotek, výměníků tepla, ventilátorů), kterou si může zákazník s pomocí detailních podkladů nainstalovat sám nebo instalaci zajistí naše firma. Pochopitelně po zprovoznění chladicí technologie nabízíme záruční i pozáruční servis a spolehlivost technologie dokážeme zvýšit pravidelnými profylaktickými prohlídkami.

Na základě požadavku zákazníka jsme schopni vybavit celou IT skříň příslušenstvím pro kabelový management, jako jsou kabelové kanály, kabelové trasy a případně i kabelový management pro 19" rovinu. Dále jsme schopni provést předmontáž kompletního monitorovacího systému CMC III, což zahrnuje instalaci procesorové jednotky, umístění všech čidel CMC III, přípravu kabeláže pro správnou funkci monitorovacího systému, montáž online komfortních rukojetí s možností zabezpečení přístupu číselným kódem nebo transpondérovou čtečkou karet, a také provedení kompletní konfigurace, update, nastavení a ověření funkčnosti celého systému.

 • Možnost předání přesných dat pro výřezy ve formátu EPLAN Pro Panel, příp. CAD
 • Online konfigurátor RiPanel – snadné a přesné zadání výřezů rozváděčů
 • Nestandartní barevná provedení dle vzorníku RAL, NCS
 • Zhotovení průhledových oken s krytím IP55 nebo IP65 potvrzeným certifikátem EZÚ
 • Navařování závitových svorníků
 • Lisování nýtovacích matic
 • Gravírováni nápisů a symbolů do čelních panelů
 • Kompletní zateplení rozváděčů

Servis

Naši servisní technici za vámi přijedou kamkoli

Servisní oddělení společnosti Rittal nabízí komplexní servisní služby s velmi širokým záběrem činností a celorepublikovou působností. K jakémukoliv výrobku z produktového portfolia Vám nabízíme servis.

Rittal Application Center. Join. Apply. Grow.

Optimalizujte svůj hodnotový řetězec: efektivní a odolný i pro budoucnost.

Vaše místo pro rozvoj příležitostí: Rittal Application Center (RAC). Vyzkoušejte si, co znamená být o krok před konkurencí díky vytvoření plynulého a efektivního pracovního procesu v průběhu celého projektu. Spolupracujte s námi na vaší konkrétní...