Servis a pravidelné servisní prohlídky

Firma Rittal pro vás provádí servis po celé České republice

Servisní oddělení společnosti Rittal nabízí komplexní servisní služby s velmi širokým záběrem činností a celorepublikovou působností. K jakémukoliv výrobku z produktového portfolia Vám nabízíme servisní služby.

Nejčastěji provádíme servis průmyslového a IT chlazení

  • Kompletní poprodejní servis - chladicí jednotky, chillery, IT chlazení
  • Profylaktické servisní prohlídky
  • Opravy chladicích zařízení přímo v provozu nebo u nás v servisním středisku
  • Revize úniku chladiva dle nařízení EU č. 517/2014
  • Instalace a oživení zařízení, poradenství a školení
  • Projekční činnost na klíč, komplexní návrh chlazení v průmyslu i IT 
  • Servisní smlouvy Vašim individuálním potřebám
  • Možnost zapůjčení náhradního chladicího agregátu během trvání opravy
  • Rychlá dostupnost náhradních dílů, vlastní skladové zásoby
  • Nestandardní úpravy chladicích jednotek a chillerů

Kvalitní a pravidelná údržba zvyšuje celkovou životnost chladicího zařízení. Prováděním pravidelných servisních prohlídek se tak riziko, spojené s havarijním výpadkem chlazení a nechtěné odstávce chlazené technologie, výrazně snižuje. Při profylaktické servisní prohlídce naši technici provádějí důkladnou kontrolu všech funkcí chladicí jednotky s důrazem na predikci závad. Současně se provádí čištění nasávacích mřížek, lamel kondenzátoru a výparníku a všech prostor, kudy musí bezproblémově proudit vzduch. Do každé jednotky by měl být nainstalovaný filtr, buď polyuretanový (do běžného prašného prostředí) nebo kovový (do mastného prostředí). Při profylaxi se provádí vyčištění nebo výměna těchto filtračních vložek.

Dále se zjišťuje, zda je v chladivovém okruhu dostatek chladiva, zda tedy nedošlo k úniku. Co se týká historie závad, jednotky je možno připojit k počítači a pomocí diagnostického programu vyčíst uložená chybová hlášení. To napomáhá snazší diagnostice případných závad a posouzení celkové kondice chladicí jednotky. V závěru servisní prohlídky technik provede kontrolu označení jednotky povinným identifikačním štítkem s přepočtem GWP dle nařízení Evropského parlamentu č. 517/2014. Pokud není přítomen, provede jeho vylepení. Výstupem ze servisní prohlídky je přehledná tabulka s informacemi: umístění jednotek na halách, typové označení, sériové číslo, datum výroby, chladící výkon, množství a typ chladiva, popis stavu jednotky. Každá jednotka je označena číslem a tato číselná řada koresponduje s tabulkou. 

Dle nařízení č. 517/2014 je povinností provozovatele provádět pravidelné revize úniku chladiva u zařízení, které podléhají tomuto nařízení, tedy obsahují stanovené minimální množství chladiva. Tyto zkoušky těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba. Jako certifikovaný poskytovatel služeb splňuje společnost Rittal všechny zákonné požadavky pro provádění těchto povinných zkoušek těsnosti. Jsou prováděny buď v rámci jednorázové údržby, nebo jako součást celkové servisní prohlídky.

Povinnost provádění pravidelných revizí úniku chladiva a vedení evidenčních knih je dáno množstvím chladiva v chladivovém okruhu jednotky. Pro každý typ chladiva platí jiné minimální množství, určující povinnost.

V souvislosti s produktovou nabídkou strojního vybavení, kterou naleznete pod označením RAS (Rittal Automatizační Systémy) je samozřejmostí, že společnost Rittal nabízí k těmto produktům servisní služby:

◾ Uvedení strojů do provozu (Perforex MT, Secarex AC18, Wire Terminal, Perforex LC)

◾ Kompletní poprodejní servis

◾ Vzdálená správa, oprava stroje „na dálku“

◾ Pravidelné servisní prohlídky

◾ Kvalifikovaní servisní technici – komunikace v ČJ

Společnost Rittal už dávno není jen prodejcem průmyslových rozváděčů a chlazení. Například v IT oblasti Rittal nabízí komplexní řešení od mikro datových center přes datová centra v kontejnerech až po kompletně vybavené datové sály. V oblasti IT můžeme nabídnout tyto servisní služby:

◾ CMC III monitorovací systém – instalace, nastavení, servis

◾ Komplexní servis IT rozváděčů

◾ Možnost odborné předmontáže IT racků

Úpravy a předmontáže

Úpravy rozváděčů a předmontáže v Rittal Application Center

Rittal Application Center ve Zdibech nabízí svým zákazníkům nadstandardní služby v oblasti úprav rozváděčů a jejich příslušenství. Využívá při práci CNC obráběcí centrum Perforex MT, Laserové centrum Perforex LC a další strojní vybavení jako je...

Rittal Application Center. Join. Apply. Grow.

Optimalizujte svůj hodnotový řetězec: efektivní a odolný i pro budoucnost.

Vaše místo pro rozvoj příležitostí: Rittal Application Center (RAC). Vyzkoušejte si, co znamená být o krok před konkurencí díky vytvoření plynulého a efektivního pracovního procesu v průběhu celého projektu. Spolupracujte s námi na vaší konkrétní...