Údržba

Udržujte hodnotu svého zařízení

Díky nepřetržitému monitorování a sledování výkonu vašeho zařízení lze efektivně předcházet poruchám.

Využívejte maximálně své zařízení po celou dobu životnosti.

Bezproblémový provoz výrobních linek do značné míry závisí na tepelném zatížení, kterému jsou vystaveny jednotlivé elektronické komponenty. Zvýšením teploty o přibližně 10 K (Kelvin) se snižuje životnost těchto komponentů na polovinu a zdvojnásobuje se riziko selhání.

Co nabízíme

  • Vizuální kontrola a vyhodnocení celkového stavu vašeho zařízení
  • Vyčištění celého zařízení
  • Měření a dokumentace systémových parametrů
  • Posouzení celého systému

Vaše výhody:

  • Dostupnost vaší IT infrastruktury 24 hodin denně, 365 dní v roce
  • Vaše datové centrum si uchovává svoji hodnotu déle
  • Shoda se zákonnými předpisy dle DIN 31051i
  • Až o 30% vyšší účinnost, další snížení nákladů

Co nabízíme: Vizuální kontrola systému a všech nainstalovaných komponentů, řešení dle DIN 31051

Vaše výhody: Získání rychlého a spolehlivého přehledu o aktuálním stavu vašeho datového centra IT

Revize úniku chladiva dle zákonných předpisů

Dle nařízení č. 517/2014 je povinností provozovatele provádět pravidelné revize úniku chladiva u zařízení, které podléhají tomuto nařízení, tedy obsahují stanovený minimální objem chladiva. Tyto zkoušky těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba.
Jako certifikovaný poskytovatel služeb splňuje společnost Rittal všechny zákonné požadavky pro provádění těchto povinných zkoušek těsnosti buď v rámci jednorázové údržby, nebo jako součást vaší servisní smlouvy.

Důležité informace pro provozovatele: Od 1. ledna 2020 zakazují předpisy doplňování určitých typů chladiv během servisu. Pro konzultaci o dostupných možnostech řešení nás kontaktujte. Zašlete nám e-mail na adresu servis@rittal.cz  nebo nám zavolejte na +420234099062.