Spolehlivé energetické rozvody na ropné plošině

„Společnost Rittal dodává nejstabilnější a nejvíce flexibilní systém,“ říká Thomas Schellhorn, ředitel firmy Promontan GmbH.

Těžba ropy z moře klade vysoké požadavky na použité vybavení. Maximální bezpečnost při provozu zařízení a atest GL (Germanischer Lloyd) jsou jen některé z typických požadavků. Aplikace jsou náročné zejména v tom případě, kdy se ropná plošina – jako v případě Dragon Oil – provozuje bez lidské posádky. Pro spolehlivé hlavní energetické rozvody využívá tento naftařský koncern důsledně konstrukční provedení 4b. Dodavatel rozváděčových systémů Promontan vyřešil tento požadavek pomocí systému Ri4Power od firmy Rittal a softwarovými nástroji pro montáž.

Nadnárodní dodavatel ropy a plynu Dragon Oil plc z Dubaje těží ropu a zemní plyn převážně v Kaspickém moři z pobřeží Turkmenistánu. Pro novou ropnou těžní plošinu hledala firma dodavatele rozváděčových systémů pro hlavní energetické rozvody. Nakonec Dragon Oil zvolil firmu Promontan GmbH z Werderu u Postupimi. Energetické napájení, které se na ropné plošině realizuje pomocí dieselových generátorů, je v redundantním provedení dvakrát 600 ampérů. Spotřebiče na plošině lze napájet elektrickou energií celkem z dvanácti vývodových polí. Navíc jsou instalovány spouštěče motorů pro pohony čerpadel mořské vody, pitné vody a dieselového paliva. Dalšími spotřebiči je topení a kompresory pro chladicí zařízení.

„Požadavek vyrábět zařízení v provedení 4b pro nás byl novinkou,“ vysvětluje Thomas Schellhorn, ředitel společnosti Promontan GmbH. U rozváděčů v provedení 4b jsou od sebe funkční prostory různých výstupů odděleny přepážkami. Tato konstrukce má tu výhodu, že poskytuje výrazně vyšší provozní spolehlivost a bezpečnost osob – zejména v případě poruch. „Brzy nám bylo jasné, že tento požadavek můžeme zrealizovat se systémem firmy Rittal,“ říká T. Schellhorn.

Další výzvu představují velmi omezené prostorové možnosti na plošině. Rozváděčový systém bylo nutné vyrobit asi o 50 procent menší než srovnatelná zařízení. Projekt byl realizován se systémem Ri4Power od firmy Rittal, který je založen na rozváděčových skříních TS 8. Podporu ve všech fázích od projektování po montáž poskytl software „Power Engineering“ firmy Rittal, který umožnil vytvoření dokumentace rozváděčového systému v souladu s platnými normami.