Prosessindustri

Moderne og effektive prosesser i prosessindustrien

Prosessindustrien er sterkt preget av disrupsjon. Svingninger i råstoff- og energipriser, usikker tilgjengelighet og økte miljøkrav betyr store utfordringer for bransjen. En viktig suksessfaktor er transparente, effektive og kontrollerte prosesser på alle nivåer i bedriften.

Intelligente systemløsninger fra én og samme leverandør

Rittal tilbyr et omfattende utvalg av løsninger, for alle industrisegmenter fra upstream til midstream og downstream. Fordelene ved en effektiv og moderne infrastruktur og løsninger for digitalisering viser seg i hele prosesskjeden, fra ekstraksjon og transport til bearbeiding.

  • Med Rittal klimatiseringsløsninger med inntil 75 prosent lavere energiforbruk og maksimal fleksibilitet takket være egnethet for ulike spenninger
  • Takket være utvikling av standardtilpassede IIoT-løsninger for nettverksintegrasjon av maskiner og apparater som smartsensorer for apparatskapovervåkning
  • Takket være fremtidsrettet Smart service Konsepter for økt anleggstilgjengelighet og serviceeffektivitet