Ford Motorenwerke

Kontrola efektywności i serwisu klimatyzatorów wskazuje na potencjalne oszczędności

W kolońskiej fabryce silników Forda doszło w ciągu jednego roku do szeregu przestojów maszyn ze względu na awarie klimatyzatorów. Dlatego oferta Rittal polegająca na przeprowadzeniu niezależnej inwentaryzacji wszystkich klimatyzatorów i dodatkowej analizie potencjalnych oszczędności energii została przez Forda natychmiast przyjęta.

Przeprowadzona przez specjalistów serwisu Rittal kontrola wskazała na pilną potrzebę napraw i wymiany jedenastu procent zainstalowanych klimatyzatorów. Dodatkowo Rittal sporządził obszerną kalkulację efektywności energetycznej, która wykazała możliwe oszczędności w wysokości ponad pół miliona euro w ciągu 10 lat oraz czas amortyzacji inwestycji w nowe klimatyzatory w ciągu zaledwie 2,4 roku.

Kontrola Rittal wykazała znaczne potencjalne oszczędności dla naszych zakładów.
Helmar Bencker, Manager Plant Engineering & Environment, Ford Kolonia

Ponad 220 klimatyzatorów różnych producentów na stanowisku kontrolnym

Technicy Rittal zbadali stan konserwacji ponad 220 klimatyzatorów w kolońskiej fabryce Forda – zarówno urządzeń firmy Rittal, jak również innych producentów. Jednocześnie sprawdzili komponenty klimatyzatorów pod kątem zanieczyszczenia, uszkodzeń i odgłosów wydawanych przez łożyska. Następnie sporządzili listę kontrolną konserwacji i sformułowali propozycje poprawy. Analiza wykazała, że 25 z ponad 220 zainstalowanych klimatyzatorów było uszkodzonych i wymagało naprawy lub wymiany. W większości tych urządzeń chodziło o produkty konkurencji mające średnio zaledwie pięć lat.

Przekonujący test klimatyzatora Rittal Blue e+ w praktyce

Równolegle do kontroli serwisowej zespół Rittal zbudował w fabryce silników zbliżoną do warunków praktycznych instalację testową. Od lipca 2016 porównywano 2,6-kilowatowy klimatyzator Rittal Blue e+ z 2,5-kilowatowym klimatyzatorem konkurencji. Dotychczasowy rezultat wykazał oszczędność energii urządzenia Blue e+ na poziomie 88,9% w porównaniu z innym produktem.

Wyniki zrobiły wrażenie na kierowniku serwisu zakładu produkcyjnego

Na podstawie zebranych danych Rittal sporządził dla fabryki Forda w Kolonii obszerną kalkulację efektywności. Dzięki wymianie 150 klimatyzatorów na Rittal Blue e i Blue e+ w Kolonii możliwe było osiągnięcie dla 10-letniego okresu eksploatacji oszczędności energii w wysokości ponad 552 000 euro i 276,3 ton dwutlenku węgla. Po potrąceniu sumy inwestycji uzyskano krótki czas amortyzacji zaledwie 2,42 roku, czyli znacznie poniżej wymaganych 3,5 roku.

Wydajne produkty Rittal i usługi doradcze serwisu przyczyniły się do tego, iż firma ze swoimi klimatyzatorami zrobiła kolejny krok w kierunku ponownego umieszczenia w specyfikacji technicznej dostaw. To duży wyraz uznania dla serwisu Rittal i jego nowych usług doradczych.

Przegląd

Projekt
Ford Motorenwerke
Lokalizacja
Kolonia, Niemcy
Branża
Automotive-Industry
Wyzwanie
  • Redukcja zużycia energii
  •  
  • Bezawaryjność klimatyzatorów
Rozwiązanie
  • Kontrola serwisowa Rittal w fabryce
  •  
  • Wymiana 150 klimatyzatorów na Rittal Blue e+ i Rittal Blue e
  •  
  • Do 88,9% mniejsze zużycie energii
  •  
  • Oszczędności energii rzędu 276,3 ton CO₂