Monitoring IT

System monitorowania CMC III

System monitorowania Computer Multi Control (CMC) jest niezbędnym elementem w zakresie bezpieczeństwa IT. Sprawdził się jako oczywisty element fizycznego bezpieczeństwa IT dla bezpiecznej i optymalnej eksploatacji infrastruktury IT.

System monitorowania CMC III

CMC III Processing Units

Processing Unit jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Poza zintegrowanymi czujnikami można podłączyć do 32/4 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Jednostki mogą być...

System monitorowania CMC III

Jednostki sterujące CMC III

Do wykonywania poleceń sterujących oraz do zasilania i regulacji odbiorników

System monitorowania CMC III

Czujniki CMC III

Do kontroli warunków fizycznych otoczenia

System monitorowania CMC III

Systemy CMC III Access

Do ochrony przed nieupoważnionym dostępem

System monitorowania CMC III

Zasilanie energią CMC III

Zasilacze i kable przyłączeniowe do zasilania elektrycznego komponentów CMC III.

System monitorowania CMC III

Akcesoria CMC III

Jednostki montażowe i kable do CMC III.

System monitorowania CMC III

Redundantne drogi alarmowe CMC III

Do informowania o ważnych alarmach SMS-em lub na wyświetlaczu bezpośrednio na miejscu.