System monitorowania CMC III

Systemy CMC III Access

Do ochrony przed nieupoważnionym dostępem

Systemy CMC III Access

CMC III Access Control

CMC III Unit do sterowania i nadzorowania dostępu do szaf.

Systemy CMC III Access

CMC III CAN-Bus Access

Do integracji uchwytu oraz czytnika do nadzorowania drzwi.

Systemy CMC III Access

Uchwyty, elektromagnetyczne do CMC III i interfejsu IoT

Uchwyty z możliwością integracji z różnymi systemami szaf.

Systemy CMC III Access

Zamek z kodem cyfrowym do CMC III i interfejsu IoT

Do zarządzania dostępem do drzwi.

Systemy CMC III Access

Czytnik transponderów do CMC III i interfejsu IoT

Do zarządzania dostępem do drzwi.

Systemy CMC III Access

Czytnik transponderów do CMC III

Czytniki do kontrolowanego otwierania drzwi za pomocą transponderów.

Systemy CMC III Access

Karta transpondera Mifare classic

Karta chipowa do spersonalizowanego uwierzytelniania w połączeniu z czytnikami kart CMC III.