Akcesoria

Ściany

Ściany boczne do bocznego wykończenia szeregów szaf, ściany działowe i grodziowe do funkcyjnego oddzielenia poszczególnych przedziałów, blokady rozłączników i urządzenia zabezpieczające zgodne z wymogami UL, lakier do ulepszeń lub prac naprawczych.

Ściany

Ściany boczne

Różne rodzaje ścian bocznych umożliwiają zamknięcie otwartych boków systemów szaf szeregowych i szaf IT w zależności od wymagań, z wysokim stopniem ochrony lub bez użycia narzędzi.

Ściany

Ściany boczne – akcesoria

Inne opcje dodatkowego wyposażenia to uchwyty ścian bocznych lub tylnych jako dodatkowe przymocowanie ciężkiej zabudowy, ściany boczne z zawiasami o kącie otwarcia 180° i blokady wewnętrzne.

Ściany

Ściany działowe i grodziowe

Szereg szaf można podzielić za pomocą ścianki działowej lub odgradzającej na różne strefy funkcyjne. W połączeniu z systemami zamków można też realizować różne koncepcje kontroli dostępu do szaf. Ściany działowe do płyt modułowych są wyposażone w zwykłe...

Ściany

Pokrywa rozłączników

Zgodne z UL urządzenie zabezpieczające kombinacje szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA. Pokrywa rozłączników w połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełnia wymagania UL 508 A

Ściany

Osłona z drzwiami do VX

Osłona z drzwiami do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych lub innych konstrukcji

Ściany

Osłona z drzwiami do TS

Pokrywa z drzwiami do TS, do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych i innych wbudowanych elementów.

Ściany

Lakier

Lakier do ulepszeń lub prac naprawczych powierzchni pokrywanych proszkowo i lakierowanych na mokro, schnący na powietrzu.

Ściany

Podkład antykorozyjny

Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z wymaganiami...