Predictive Maintenance

Onderhoud van binnenuit: Predictive Maintenance

Snel, storingsvrij en geautomatiseerd produceren. Deze aspecten zijn onontbeerlijk voor moderne fabrieken. Predictive Maintenance, dat gebruikmaakt van het Industrial Internet of Things (IIoT) voor predictieve inspecties, maakt precies dát mogelijk. Bedrijven kunnen daarmee de beschikbaarheid van hun productie optimaliseren, hun leveringscapaciteit verhogen en hun producten perfectioneren.

Functioneren de productie-installaties van een bedrijf zoals bedoeld, dan is de geplande productie probleemloos te realiseren, kunnen services worden uitgevoerd en zijn de levertijden op betrouwbare wijze na te komen. Perfect onderhouden machines garanderen dat alle afzonderlijke onderdelen en componenten in optimale staat zijn en er geen onverwachte onderbrekingen tijdens het productieproces optreden. Voor branches zoals de energiesector en de automobielindustrie is een hoge beschikbaarheid van de installaties cruciaal. Dit is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een maximale rendabiliteit. Maar wat is het juiste moment voor onderhoud van een productie-installatie? Vroeger was deze vraag alleen aan de hand van ervaring, schattingen en vaste onderhoudsintervallen te beantwoorden. Tegenwoordig is het mogelijk om de optimale timing met behulp van digitale middelen te bepalen. Exact en op de behoefte afgestemd. Predictive Maintenance staat voor predictieve inspecties van machines in een Industrie-4.0-productieomgeving. Hierdoor zijn storingen te voorspellen voordat ze werkelijk optreden. Dit nieuwe onderhoudsmodel is gebaseerd op moderne sensortechniek en nauwkeurige data-analyses. Het voorkomt ongeplande stilstand van de productie-installaties, net als kostbare reparaties. En dat bespaart veel geld.

IT met visie

Weten in plaats van vermoeden. Predictive Maintenance brengt dit in praktijk en bewaakt uw productie-installaties daardoor met visie. Met behulp van digitale middelen is nu voor het eerst een vroegtijdige onderhoudsbehoefte te voorspellen. Prognoses over de vervanging van componenten leiden tot tijdige maatregelen, nog voordat het betreffende component het begeeft. Het zogenaamde Prescriptive Maintenance gaat nog een stap verder. Hier geeft het systeem bij een voorspeld probleem meteen een passende oplossing. Als er bijvoorbeeld op korte termijn een storing van de machine valt te verwachten, dan vermeldt het Prescriptive Maintenance-systeem automatisch de juiste maatregelen om het probleem te verhelpen – een nuttige ondersteuning voor de servicetechnicus. Voorwaarden voor dergelijke predictieve inspecties zijn een registratie van de machinegegevens en omgevingsfactoren zoals temperatuur of luchtvochtigheid en een uitgebreide analyse van deze data. Iets wat probleemloos is te realiseren in een Industrie 4.0-productieomgeving. Predictive Maintenance gebruikt hiervoor de continue stroom aan data die de sensoren van intelligente apparaten leveren. Deze meetwaarden worden via netwerken aan het IoT-platform overgedragen. Daar worden ze vergeleken met de data van de digital twin die een virtueel beeld geeft van het werkelijke product. Uit het resultaat van deze vergelijking is dan de betreffende onderhoudsinformatie af te leiden.

Daarbij geldt dat hoe meer data er worden geregistreerd, hoe gedetailleerder het gedrag van een machine met behulp van big-data-analyses is te analyseren. Dit maakt dat de voorspellingen steeds nauwkeuriger worden. Als netwerktechnologische basis voor de gegevensoverdracht dient meestal het Industrial Internet of Things (IIoT), d.w.z. het Internet der Dingen voor industriële omgevingen. Wordt er dan ook nog eens gebruikgemaakt van een krachtig Edge Data Center, dan worden alleen de relevante data eruit gefilterd en voor verdere analyse aan een cloud-platform overgedragen. Dit reduceert het datavolume en daarmee ook de benodigde tijd voor de analyse. Storingen of het compleet uitvallen van een machine zijn op deze manier te minimaliseren. Veel beter zelfs dan met reactief onderhoud, want dat wordt pas uitgevoerd als de storing een feit is. Ook vergeleken met vooraf gedefinieerde inspectie-intervallen is Predictive Maintenance duidelijk een verbetering. De voordelen liggen voor de hand. De productie draait door, het onderdeelmanagement wordt verbeterd en onnodige kosten vervallen. Dat zijn voordelen die geld waard zijn.

Slim vanaf het begin

Rittal stimuleert de ontwikkeling van Predictive Maintenance-concepten actief. Alle producten en services die voor een predictieve inspectie nodig zijn, staan ter beschikking. Van slimme sensoren, kastbewaking en intelligente koeloplossingen tot Smart Service-concepten en rekencapaciteit uit de cloud. Rittal Smart Service combineert producten en sensoren die geschikt zijn voor IIoT-toepassingen. Daarnaast maakt het bedrijf intelligente inspecties mogelijk met apparaten uit de nieuwe Blue e+ generatie. Bedrijven kunnen via diagnose op afstand al in een vroeg stadium gebruikmaken van de productie-expertise van Rittal en zo de beschikbaarheid van hun machines verhogen.

Luchtvaartindustrie

Rittal zorgt voor betrouwbaarheid hoog in de lucht

Ook hier leidt de digitalisering tot nieuwe businessmodellen voor de complete luchtvaartsector.

Airbus

Vluchtsimulaties als veiligheidstests

Voordat een A320 zich voor de eerste keer van de startbaan bij de Airbus-fabriek in Hamburg-Finkenwerder verheft, zijn er uitgebreide tests en simulaties van de vliegtuigfuncties noodzakelijk. De krachtige simulatiecomputers, die samen met de hardware...