Rozvod proudu

VX25 Ri4Power

Bezpečné, zkoušené a ověřené rozváděče nízkého napětí pro stroje, zařízení a rozvod proudu.

VX25 Ri4Power

Systém řadových skříní VX25 Modulární skříň

Systémy řadového propojení VX, pro montáž s dělenými dveřmi a vnitřním modulárním rozdělením.

VX25 Ri4Power

Systém řadových skříní VX25 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).

VX25 Ri4Power

Modulární provedení čelní strany

K oddělení různých funkčních oblastí v rozváděči. Dělené dveře prosklené nebo neprosklené lze mezi horním a dolním čelním krytem...

VX25 Ri4Power

Přípojnicové systémy Flat-PLS

Prostup systému s plochými měděnými přípojnicemi v prostoru střechy nebo zadní stěny.

VX25 Ri4Power

Přípojnicové systémy Maxi-PLS

Perfektní systémová technika mimořádně kompaktní konstrukce, snadné a plynulé upevnění na 4 montážních úrovních přípojnic Maxi-PLS.

VX25 Ri4Power

Propojovací technika

Pro propojení přípojnic Maxi-PLS a Flat-PLS mezi sebou, s přípojnicovými systémy RiLine60 nebo s výkonovými spínači.

VX25 Ri4Power

Krycí systémy

Ochrana před nebezpečným dotykem pro hlavní přípojnice v zadní části skříně.

VX25 Ri4Power

Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4

Časově úsporná montáž systému s inovativními modulárními komponenty.

VX25 Ri4Power

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Snadná montáž, spolehlivá ochrana proti dotyku, spolehlivé oddělení.

VX25 Ri4Power

Vnitřní vybavení

Rozmanitý program příslušenství pro vnitřní vybavení skříňových systémů a IT rozváděčů, např. montážní desky,...