Ostoskori

Rittalin IT-infrastruktuuri Microsoftilla: äärimmäiset käyttövaatimukset Redmondissa

Microsoft testaa uusia ohjelmia suuryrityksille Rittalin kaappien ja jäähdytysratkaisujen avulla. "Parempi energiatehokkuus on hyväksi yhtiömme budjetille", iloitsee Michael Dillon Microsoft EEC:ltä.

Tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden testata ohjelmia ennen käyttöönottoa, Microsoft on rakentanut kotipaikkaansa Redmondiin oman konesalin. Enterprise Engineering Centerissä (EEC) simuloidaan yli 700 palvelimella suuryritysten IT-ympäristöjä, jotta uuden sukupolven tuotteiden käyttöönotto ei aiheuttaisi niille yllätyksiä. Vuonna 2009 valmistuneessa testauslaboratorion laajennuksessa ohjelmistoyritys voi esitellä muutosten vaikutusta energiankulutukseen vielä yksityiskohtaisemmin. Microsoft käyttää siihen Rittalin infrastruktuuria.

EEC:n Validation Centerissä on yli 700 palvelinta, yli kolmen petatavun tallennuskapasiteetti ja keskitetty kytkentäyksikkö, jonka kapasiteetti on yli kaksikymmentä teratavua. Microsoftin yritysasiakkaat voivat simuloida täällä tuotanto-olosuhteensa ja testata uusien ohjelmien esiversiot käytännössä. Microsoft laajensi laboratoriotaan vuonna 2009 parantaakseen testausmahdollisuuksia. Ytimen muodostavat 38 Rittalin TS 8 -palvelinkaappia sekä 15 Rittalin kaappikohtaista LCP Plus -jäähdytysjärjestelmää (Liquid Cooling Package).

Rittalin TS 8 -palvelinkaapit ja kaappikohtaiset Liquid Cooling Package -nestejäähdytysjärjestelmät soveltuvat erityisesti moderneihin tiheästi pakattuihin konesaleihin, joissa Blade-palvelimet tuottavat entistä enemmän kuormitusta ja lämpöä palvelinkaappeihin. Modulaarinen TS 8 -järjestelmä on siksi mitoitettu jopa 1 600 kg:n painolle. Päinvastoin kuin kiertoilmaan perustuvat ilmastointijärjestelmät, jotka puhaltavat kylmää ilmaa koko konesaliin, LCP:t rivitetään suoraan kaappeihin ja ne puhaltavat kylmää ilmaa kohdistetusti palvelinten eteen. Tämän ansiosta Rittal-järjestelmät poistavat erittäin korkeita lämpökuormia ja alentavat ilmastoinnin energiakustannuksia jopa 40 prosenttia.

"Rittalin LCP Plus -jäähdytysjärjestelmä täyttää kaksi EEC:n tärkeää kriteeriä", kertoo Michael Dillon Microsoft EEC:ltä. "Ensinnäkin jäähdytys on integroitu suljettuun ympäristöön. Tämän ansiosta voimme valvoa sitä paljon kohdistetummin ja kehittää siten tulevaisuutta varten vielä energiatehokkaampia ratkaisuja. Toiseksi tämä ratkaisu on liikkuvampi ja joustavampi kuin aikaisemmat keskitetysti jäähdytetyt konesalit. Lisäksi parempi energiatehokkuus on hyväksi yhtiömme budjetille", Dillon toteaa.