Lista życzeń

Informacje prawne

Siedziba firmy:
Rittal Sp. z o.o.
The Park Warsaw – Budynek 3
ul.Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

tel: +48 22 310 06 00
fax: +48 22 310 06 16
email: rittal@rittal.pl

NIP 525 21 28 185
Regon 016009342
KRS 0000104098 Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 321 000 PLN

Informacje prawne

Treść oraz struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie jakichkolwiek elementów zawartości lub struktury, w szczególności tekstów, części tekstów, obrazów, grafik i wzorów, w zakresie, w jakim mogą być chronione w rozumieniu przepisów prawa polskiego, w jakimkolwiek celu innym niż do prywatnego lub innego osobistego użytku oraz ich rozpowszechnianie i publikowanie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.

Firma Rittal regularnie sprawdza i aktualizuje treść niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak w międzyczasie mogły zostać wprowadzone zmiany. Tym samym nie dajemy gwarancji ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za aktualność i kompletność udostępnianych treści.

To samo dotyczy wszystkich zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki w postaci hiperłączy znajdują się na stronie Rittal.pl. Firma Rittal nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się poprzez aktywowanie takiego łącza.