Koszyk

Zwykłe pola elektromagnetyczne

Ekranowanie przed zwykłymi elektromagnetycznymi polami zakłóceniowymi

Pola zakłóceniowe od strony otoczenia mogą wpływać na działanie urządzeń lub mogą być wytwarzane przez pracę urządzeń i wpływać na otoczenie. Dotyczy to zarówno instalacji przemysłowych, jak i urządzeń domowych.

Podstawowe wymagania odnośnie do urządzeń zapewniające uzyskanie elektromagnetycznej wymienności są następujące:

  • Pola zakłóceń na zewnątrz

    Istnienie zdefiniowanej odporności na zakłócenia (ochrona przed polami zakłóceń z zewnątrz)

  • Własne pola zakłóceń

    Utrudnienie/zmniejszenie emitowania zakłóceń (ochrona otoczenia przed własnymi polami zakłóceń)

 

Źródłem lub celem elektromagnetycznych zakłóceń mogą być:

  • przewody zasilania
  • przewody sygnałowe i sterujące
  • moduły elektryczne i elektroniczne, które emitują pola elektromagnetyczne lub mogą być przez nie zakłócane

Jednak już zwykłe obudowy metalowe zapewniają urządzeniom elektrycznym znaczną ochronę przed elektromagnetycznymi polami zakłóceniowymi.

W praktyce okazało się, że w ponad 95 procentach zastosowań standardowa obudowa firmy Rittal zapewnia wystarczające ekranowanie w celu uzyskania elektromagnetycznej wymienności.

Więcej informacji na temat ekranowania przed szczególnie intensywnymi polami zakłóceniowymi znajdą Państwo tutaj .

Dalsze informacje

Tutaj dostępny jest fachowy artykuł z „Mechatronik F&M” pt. „Der EMV-gerechte Schaltschrank” (Szafa sterownicza spełniająca normy EMC)

pobierz